Energieffektiv utformning

FM2-LE-modulerna är mycket energieffektiva. Varje modul har ett robust fläkthjul som drivs med växelström på 2,4 ampere vid start, och cirka 2 ampere under drift. Detta är hälften av energiförbrukningen jämfört med liknande modeller. Skovelhjulet i aluminium är lätt och har en lång hållbarhet. Alla motorer är dynamiskt balanserade och kontrollerade för att vara av högsta kvalitet.

Inkluderade funktioner

 • AstroCel® II HEPA-filter, 99,99 % effektivitet för partiklar i storleken 0,3 mikrometer, minipleatmedia med ett djup på 5 cm. HEPA uppfyller UL 900
 • Vitt metallskydd på filtrets nedströmssida
 • Fräst aluminium i trycksatt hölje med fyra stödpunkter för upphängning, 1,9 mm tjocklek
 • 115 V, 60 Hz, enfas, energieffektiv, skovelhjul med motor och ledningar i kopplingsdosa
 • Justerbar hastighet 
 • Alla elkomponenter är UL-klassificerade
 • PerfectPleat MERV 8 förfilter

Alternativ

 • Extremt hållbart, ePTFE HEPA/ULPA-media med lågt tryckfall
 • ULPA-filter, 99,9995 % effektivitet för partiklar i storleken 0,1 - 0,2 mikrometer, skannade
 • Cellsidor av pressad aluminium
 • Kanalanslutning (diameter 10" eller 12" (250 eller 300 mm)) istället för förfilter
 • Strömkabel 
 • Centrumdelare med testport i filtret
 • HEPA- eller ULPA filter med ett djup på 3" eller 4" (75 eller 100 mm)
 • Filter med knivtätning för gelnätsystem
 • 230 V, 60 Hz motor
 • Hölje av rostfritt stål