Product Overview

 • Filterklass E12 och H13 enligt SS-EN1822:2009
 • Lång livslängd
 • Stort medieområde
 • Lågt tryckfall
 • Låg vikt och enkelt att installera
 • Polymerkonstruktion
 • Helt brännbar, utan halogener
SS-EN 1822
 • E10
 • E12
 • E11
Filterdjup
 • 292 mm
Medietyp
 • Glasfiber
Separatortyp
 • Band med smältlim
Packningsmaterial
 • PU
Max driftstemperatur
 • 70˚C

AstroCel VXL-filtret är ett lätt och kompakt filter som utformats för användning i industriella ventilationsanläggningar. Filtret finns i filterklass E12 och H13 enligt SS-EN1822:2009 och har en stabil utformning med veckade media samt separatorer i smältlim som säkerställer önskad luftkvalitet när det används som slutfilter.

Media

AstroCel VXL-filtermediet är vattentåligt och står emot tillfällig exponering för fri fukt i luftflödet. När det blir vått ökar motståndet tillfälligt, men detta återgår till det normala när fukten förångas.

Konstruktion

Filtrets överdel och sidor ger en stabil konstruktion som skyddar mot skador vid frakt, hantering och drift. Hela polystyrenkonstruktionen är helt brännbar och innehåller inga halogener.

Separatorer

Smältlimmade separatorer ger jämna mellanrum mellan vecken för att luften ska kunna flöda fritt genom filtret. Separatorerna säkerställer även en stor ytarea för mediet för lågt motstånd och lång hållbarhet.

Driftstemperatur

BioCel VXL- och AstroCel VXL-filtren kan användas i temperaturer upp till 70 °C.

 

Har du frågor?