Product Overview

 • Effektiv borttagning av ammoniak
 • Effektiv borttagning av lättflyktiga organiska ämnen
 • Lågt tryckfall
 • Specialimpregnerade media
Max driftstemperatur
 • -20˚C - 50˚C
Relativ luftfuktighet
 • 10–95 %

Tekniska media

SAAFCarb MB-media ger en effektiv borttagning av ammoniak. Det tar effektivt bort 99,5 % av kontaminanterna från SAAFCarb MB-systemen. Det specialutformade sura impregneringsmedlet förbättrar borttagningskapaciteten av ammoniak med minst 7,0 %. SAAFCarb MB-mediet genomgår flera kvalitetskontroller innan det skickas, inklusive test av fukthalt, volymvikt och absorption av koltetraklorid.

Kemisk sorptionsprocess

I den kemiska sorptionsprocessen för SAAFCarb MB-media tas kontaminerade gaser bort genom adsorption, absorption och kemiska reaktioner. Gasen samlas då upp i pelletsen, där oxidationen gör att gaserna blir oskadliga fasta partiklar vilket begränsar möjligheten till desorption.

Kvalitetskontroll

SAAFCarb MB-media genomgår följande kvalitetskontroller:

 • Skenbar densitet
 • Hårdhetstest i panna
 • Fukthalt
 • Pelletsdiameter

Förpackningsalternativ

SAAFCarb MB-media finns i 25 kg-säckar och i stora säckar (1 m2) på 500 kg. SAAFCarb MB-media finns även i SAAF-patroner, kassetter och brickor.

Riktlinjer för tillämpningar

SAAFCarb MB-media fungerar under följande riktlinjer för tillämpningar (faktisk kapacitet och effekt kan variera):

 • Temperatur: -20 °C till 55 °C
 • Luftfuktighet: 10 % – 95 % relativ fuktighet
 • Lämplig för användning i kommersiella och industriella system med utrustning där hastigheten varierar från 50–500 FPM (0,25–2,5 m/s).

Installation

Installatörerna måste använda skyddsmasker, skyddsglasögon och gummihandskar.

Kassering

När SAAFCarb MB-mediet har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Säkerhet

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för arbetare som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att arbetarna följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?