Product Overview

 • Specialtillverkat för sura korrosiva miljöer
 • Samlar upp kontaminanter i sura gaser
 • Ger utökat skydd för utrustningen vid oregelbundna byten av media
 • Passar i alla kolbaserade filtersystem
 • Låg tryckfall och hög adsorptionsförmåga
Max driftstemperatur
 • -20˚C - 50˚C
Relativ luftfuktighet
 • 10–95 %

Tekniska media

SAAFCarb MA Plus-media är specialtillverkat för korrosiva miljöer. Det samlar upp föroreningar som vätesulfat, svaveldioxid och lättflyktiga organiska ämnen. Mediet består av kol, aluminiumoxid och andra bindemedel som tillförts för optimal borttagning av sura gaser.

SAAFCarb MA Plus tar bort 99,5 % av de förorenade gaserna från kolbaserade luftfiltersystem genom adsorption, absorption och kemiska reaktioner. Pellets fångar upp och oxiderar gaserna så att de blir till ofarliga fasta partiklar samtidigt som desorption undviks. SAAFCarb MA Plus-mediets utformning gör processen snabb, irreversibel och kemiskt säker. 

SAAFCarb™ MA Plus -media kan användas i temperaturer på -20 °C till 55 °C vid en relativ fuktighet på 10–95 %. Luftflödet fungerar i kommersiella och industriella system och finns från mindre än 25 CFM (42,5 m3/timme) till mer än 100 000 CFM (169 920 m3/timme), och i hastigheter från 60 till 500 FPM (1 080 till 9 000 m/timme).

Kemisk sorptionsprocess

I den kemiska sorptionsprocessen för SAAFCarb MA Plus-media tas kontaminerade gaser bort genom adsorption, absorption och kemiska reaktioner. Gasen samlas då upp i pelletsen, där oxidationen gör att gaserna blir oskadliga fasta partiklar vilket begränsar möjligheten till desorption.

Kvalitetskontroll

SAAFCarb™ MA Plus-media genomgår följande kvalitetskontroller:

 • Skenbar densitet
 • Hårdhetstest i panna
 • Kapacitet för svavelvätgas
 • Fukthalt

Förpackningsalternativ

SAAFCarb MA Plus-media finns i 25 kg-säckar och i stora säckar (1 m2) på 500 kg. SAAFCarb™ MA Plus-media finns även i SAAF-patroner, kassetter och brickor.

Riktlinjer för tillämpningar

SAAFCarb MA Plus-media fungerar under följande riktlinjer för tillämpningar (faktisk kapacitet och effekt kan variera):
 • Temperatur: -20 °C till 55 °C
 • Luftfuktighet: 10 % – 95 % relativ fuktighet
 • Lämplig för användning i kommersiella och industriella system med utrustning där hastigheten varierar från 50–500 FPM (0,25–2,5 m/s).

Krav för installation och kassering

Installatörerna måste använda skyddsmasker, skyddsglasögon och gummihandskar. När SAAFCarb MA Plus-mediet har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Säkerhet

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för arbetare som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att arbetarna följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?