Product Overview

 • ISO 16890: ePM1 55%, 65%, 85%, 90%, ePM2,5 50% och ePM10 60%
 • Filterklass SS-EN 779:2012: M5, M6, F7, F8 och F9
 • Glasfibermedia
 • Litet tryckfall för måttlig energiförbrukning
 • Plastöverdel med låg vikt för enkel hantering
 • AAF:s egen konstruktion med stabila avsmalnande fickor för optimalt luftflöde

Typical Applications

 • Bil
 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Hotell och restaurang
 • Industriellt
 • Skolor och universitet
ISO 16890
 • ePM10 60%
 • ePM2.5 50%
 • ePM1 55%
 • ePM1 65%
 • ePM1 85%
 • ePM1 90%
Rammaterial
 • Galvaniserat stål
Packningsmaterial
 • Neopren
Max driftstemperatur
 • 70˚C
Filterdjup
 • 25 mm

Fickfiltret DriPak GX har fickor i mikrofint glasfiber i AAF:s egenutvecklade design. Resultatet är optimerad luftfördelning som förbättrar inomhusluftens kvalitet samtidigt som energianvändningen blir måttlig. Oavsett om DriPak GX-filtret installeras som slutfilter i kontorsbyggnader, skolor eller köpcentrum eller som förfilter i industriprocesser är det ett utmärkt alternativ för att både skapa ett bättre inomhusklimat och få lägre driftkostnader.

Förbättrade processprestanda

De specialkonstruerade avsmalnande fickorna i DriPak GX-filtret gör att luften leds genom filtret med konstant hastighet. Detta kompletteras av den mer enhetliga effekten från filterytan i DriPak GX för att ge en luft av utmärkt kvalitet. Filtrets prestanda ligger 20 % över minimikraven i SS-EN 779:2012, den standard som tillämpas när inomhusmiljön för byggnadens användare och industriprocesser ska förbättras.

Besparingar för miljön

Den måttliga energiförbrukningen vid användning av DriPak GX-filtret beror på dess innovativa geometriska form som gör att tryckfallet ökar mycket långsamt under filtrets livslängd. Liten energiförbrukning och därmed lägre koldioxidutsläpp bidrar direkt till en bättre miljö.

Fördelaktig total ägandekostnad

Inköpen av luftfilter gör att driftskostnaderna under hela livscykeln har en större effekt på finanserna än den initiala investeringen. Eftersom DriPak GX har ett kontinuerligt ökande tryckfall ger filtret omedelbart lägre energikostnader. Den innovativa konstruktionen med avsmalnande fickor ger också en längre livslängd och därmed färre filterbyten per år och ytterligare kostnadsbesparingar.

Har du frågor?