den 1 juni 2018

SAAF Tech Tools-artikel publicerad i International Filtration News 

AAF:s Dr. Rahul Bharadwaj och Dr. Jon Rajala har skrivit en artikel som nyligen publicerades i International Filtration News  med titeln "SAAF™ Tech Tools: Decision Science Solutions for Gas Phase Filtration Applications." I artikeln diskuteras utmaningen med att välja lämplig lösning för filtrering av gas för kunder. Vilka kemikalier finns i luften? Vilket filtermedia är lämpligt för att adsorbera dessa kemikalier? Vilken utrustning krävs? Hur länge kan filtermediet användas innan det måste bytas ut? Rahul och Jon visar hur AAF:s SAAF Tech Tools kan bidra till att användaren på ett intuitivt sätt kan välja rätt lösning för särskilda tillämpningar och på ett säkert sätt se till att kundens inte behöver oroa sig för skadliga gaser inomhus.

SAAF Tech Tools är ett verktyg för att välja filtermedia vid konfiguration av ventilationslösningar.

Skärmdump av urvalsprocessen för filtermedia i SAAF Tech Tools

Artikeln finns att läsa här, med början på sida 20. Mer information om SAAF Tech Tools finns även här.