den 27 januari 2017

AAF International Bringing Clean Air to Life 

The Clean Air Difference

Luft gör liv möjligt, enkelt uttryckt. Luftkvaliteten i ditt hem, företag, skolor och sjukhus påverkar inte bara vår hälsa, utan också utrustningen som driver dessa byggnader och de varor och tjänster som de producerar. Ren luft innebär skillnad mellan komfort och besvär, framgång och misslyckande och även liv och död.

AAF International förstår den vitala vikten av ren luft. Vi engagerar oss därför i rening av inomhusluft runtom i världen för att förbättra livskvaliteten, öka produktivitet, skydda kritiska processer och utrustning och skapa produkter som förbättrar människors villkor.

Vår företagsfilosofi för säkerhet, transparens, ansvar och respekt ligger till grund för vår kultur och leder oss i allt vi gör — från produktion till kundrelationer och allt däremellan. Dessa värden är också grunden för vårt engagemang för ren luft.

Vi visar att engagemang genom att tillhandahålla professionell vägledning och analys till våra kunder som hjälper dem att sänka kostnaderna, minska riskerna och spara tid. Vi är innovatörer som alltid arbetar för att utveckla bättre lösningar och nya möjligheter. Vår djupa förståelse för att förbättra inomhusluftens kvalitet med lägsta totalkostnad för ägarskap möjliggör för oss att optimera processer och system. Vi har också ett ojämförligt gott anseende för kvalitet, genom konsekvent, pålitlig produktion av väldesignade produkter och överlägset resultat.

Living Our Brand

AAF International är engagerade i att hjälpa dig att skydda din miljö, förbättra din hälsa, minska dina risker och optimera dina utgifter för ren luft. Det är skälet till vår framgång och varför vi fortfarande finns. Vår slogan, ”Bringing clean air to life” är inte bara ord på ett papper. Som ledande aktörer inom luftfiltrering anser vi att det är vårt jobb att bevara och skydda mänskligt liv genom att skapa ren inomhusluft till alla människor runtom i världen.