den 17 november 2016

AAF Europa är glada att tillkännage att Chris Hews har utnämnts till affärsutvecklingschef för High End Air Filtration i Europa.

Chris har arbetat inom marknadssektorn för högeffektiv renluft under mer än 23 år i både teknisk försäljnings- och marknadsföringsroller. Innan han tackade ja till sin nya utnämning har Chris varit AAF:s affärsutvecklingschef för renrum i Storbritannien och Irland. I sin nya roll kommer Chris att fortsätta att utveckla renrumsverksamheten i Storbritannien och Irland. Han kommer också att ansvara för utvecklingen av högeffektiva filtreringslösningar i Europaregionen.