den 2 maj 2016

American Air Filter Co., Inc. har förvärvat Flanders Holdings LLC (Flanders), en ledande luftfiltertillverkare i USA. Med detta förvärvande kommer Flanders expertis inom tillverkning av filtreringsprodukter att integreras i AAF International. Kombinationen av AAF och Flanders kommer att bilda det största luftfilterföretaget av sitt slag på den nordamerikanska och globala luftfiltreringsmarknaden.

– Det är spännande att vara en del av luftfiltreringsbranschen just nu. Nästan allt som vi ofta tar för givet i vår moderna värld, inklusive säkra livsmedel, effektiva läkemedel, kundelektronik, byggnaderna vi bor och arbetar i, till och med bilarna vi kör. Allt dessa saker skapar krav på högpresterande luftfiltrering, sade Philip Whitaker, AAF International:s verkställande direktör.

– Vårt nya företag, AAF Flanders verksamhet, kommer att erbjuda det mest fullständiga spektrat av luftfiltreringsprodukter, som sträcker sig från värmepannefilter för hem, hela vägen upp till högteknologiska filtreringsslangar som används av de mest sofistikerade tillverkningsverksamheterna. Vi kommer att vara perfekt positionerade för att uppfylla dessa växande krav för ren luft, fortsatte Whitaker.

Allteftersom den allmänna medvetenheten fortsätter att växa avseende den avgörande betydelsen av att upprätthålla en sund inomhuskvalitet (Indoor Air Quality, IAQ), som innebär nivån på luftkvaliteten inne i en byggnad, kommer behovet av högkvalitativa filtreringslösningar. Dålig inomhusluft har identifierats av Environmental Protection Agency (EPA) som en av fem angelägna miljöriskerna för folkhälsan. Brist på lämplig luftfiltrering är den största orsaken till dålig inomhusluft enligt American Lung Association’s State of the Air 2015 Report. Detta faktum har stor betydelse eftersom majoriteten av amerikanerna tillbringar ungefär 90 % av sin tid inomhus, enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Förutom IAQ har luftfiltren haft en dramatisk inverkan på en byggnads energiförbrukning och miljöpåverkan. Behovet av energieffektiva och miljövänliga luftfiltreringslösningar fortsätter därför att öka. Cirka 50 % av en byggnads energiförbrukning går till uppvärmning, nedkylning och att sätta luft i rörelse, enligt Department of Energy (USAs energidepartement). Luftfilter spelar också en stor roll i hur mycket energi varje VVS-system kommer att förbruka. Upp till 37 % mer energi används av VVS-systemen med smutsiga kontra rena spolar, och luftfiltren ger mycket av det skydd till dessa spolar som behövs. Luftfiltrering är också en stor komponent för grön byggnadsdesign. Gröna byggnader använder ungefär 26 % mindre energi, avger 33 % mindre koloxid, använder 30 % mindre inomhusvatten och avger 50 %–75 % mindre fast avfall till deponi och förbränningsugnar, enligt General Services Administration (GSA).

– Detta förvärvande, vårt tredje under det senaste året, representerar ytterligare ett steg på vår resa mot att komma närmare våra kunder och för att tillfredsställa alla luftfiltreringsbehov. Även om detta är vår största affär, kommer det säkerligen inte att vara vår sista. Vi strävar efter att bli en tydlig ledare i vår bransch, inte bara i Nordamerika utan även globalt. uppgav Whitaker.

AAF International, baserat i Louisville, Kentucky, har fler än 3 000 anställda, 22 tillverkningsanläggningar och 5 R&D centra runt om i världen. AAF formger, utvecklar och tillverkar luftfiltreringslösningar för kommersiella, industriella, renrums-, transport- och kärnkraftstillämpningar. AAF tillhandahåller också inluftskylning och ljuddämpningslösningar för höghastighetsroterande maskiner. 

Flanders, som grundades 1950, designar, tillverkar, marknadsför och distribuerar luftfilter och relaterade produkter som används av många branscher, inklusive kommersiell och bostadsuppvärmning, tillverkning av halvledare, bearbetning av ultrarena material, kemisk, biologisk, radiologisk och materialbearbetning, bioteknologi, läkemedelsframställning, bearbetning av syntetiska material, kärnkraft och nukleida material. Flanders designar och tillverkar också utrustning för att automatisera tillverkningsprocesser.