den 24 september 2015

AAF är glada att tillkännage att Oliver Wierbitzki och Bernd Krogmann har anslutit sig till teamet AAF Europe.

Oliver Wiersbitzki har anslutit sig till AAF Europe-teamet som försäljningschef, Tyskland. Oliver kommer att ansvara direkt för ledarskapet för vårt försäljningsteam i Tyskland, för att ge ökad vinst och växande marknadsandelar. Oliver har över 25 års försäljningserfarenhet och en ledarskapsbakgrund av att uppnå en försäljningsomsättning på över €25 miljoner medan han ledde ett direktförsäljningsteam på 13 personer inom luftfiltrering i Tyskland. Han har också en stark detaljerad kunskapsbas på filtreringsmarknaden i Tyskland. Oliver kommer att vara baserad i Ahausen, Tyskland, med ett flexkontor i Oberhausen.

Bernd Krogmann har anslutit sig till AAF Europe-teamet som områdesförsäljningschef, Norra Tyskland. Han kommer att ansvara för att bygga upp strategiska långsiktiga affärsrelationer med kunder tvärs över alla segment och driva på tillväxten av marknadsandelar i den kritiska marknaden i norra Tyskland. Berndt har över 13 års erfarenhet av ledarskap inom luftfiltrering och kundtjänst och har konstant uppnått försäljningsomsättning inom luftfiltrering på över €2 miljoner i den mycket konkurrenskraftiga marknaden i norra Tyskland. Berndt är baserad i Boetersen, Tyskland.