den 1 juli 2015

American Air Filter® International återintroducerar PulsePak®-familjen med sin nyaste medlem PulsePak® Prime. PulsePak® Prime är en kompakt dammuppsamlare av patrontyp som kan användas i tillämpningsområden med hög dammbelastning, och samtidigt uppnå bättre effektivitet och längre livstid än traditionella påshöljen.

Denna produkt ger användarna ett mindre avtryck jämfört med traditionella patronfilter utan negativ påverkan på filtreringsprestandan. Typiska tillämpningsområden omfattar kol, gruvdrift, metallbearbetning, livsmedelsproduktion och läkemedel. PulsePak® Prime är överlägsen i miljöer med hög dammbelastning och upprätthåller samtidigt låg tryckskillnad. PulsePak® Prime-patronens utformning möjliggör bättre rengöring jämfört med annan jämförbar design. Den kompakta storleken är också idealisk i begränsade utrymmen. PulsePak® Prime överbryggar gapet mellan branschbehoven för påshöljesdesign och prestandakraven från patronuppsamlare. Den utnyttjar det branschledande patronmediet, REDClean™ N, i en unik konfiguration som tillåter användning i användningsområden med traditionella påshöljen. Flera moduler kan kombineras för att anpassas till stora flödeskrav.

En design med nedåtriktat flöde med ett nedåtflöde utan hinder med smutsig luft för att minska turbulensen och sänka tryckskillnaden. Dess hela förslutande yta minskar risken för läckage, medan den kompakta panelfilterdesignen som använder REDClean™ N-media ger en större filterytarea i ett mindre avtryck än traditionella patronfilter.

REDClean™ media är standard i PulsePak® Prime, som möjliggör förbättrad högeffektiv partikelborttagning.

För mer information om PulsePak® Prime, kontaktar du Pam Henley, chef för marknadsföring och kommunikation – Power & Industrial Division, på phenley@aafintl.com

OM AAF

AAF International, en medlem i DAIKIN Group, har tillhandahållit filtreringsprodukter och tjänster i världsklass sedan 1921. Med sin bas i Louisville, KY, bedriver AAF verksamheter i 26 länder och har över 3 500 medarbetare runt om i världen. AAF designar, utvecklar och tillverkar luftfiltreringslösningar för kommersiellt bruk, hälso- och sjukvård, renrum, transporter, kärnkraft, tillämpningar inom diesel- och gasturbinkraft, och specialiserar sig i att tillhandahålla branschledande filtreringsutrusting för tillämpningar inom alla branscher. Mer information finns online på www.aafintl.com.
###