den 27 maj 2014
AAF International anordnade en bandklippningsceremoni den 22 maj 2014 för att fira tillverkningen av sitt nya renrum enligt ISO 4, 6 och 7 för HEPA-filter i sin anläggning i Columbia, Missouri. Hiroo Yoshioko, verkställande direktör för Daikin och styrelsemedlem, och Bob McDavid, borgmästare i Columbia, deltog tillsammans med andra statliga och lokala tjänstemän för att fira öppnandet. Det officiella öppnandet av renrummet och AAF:s nya produktlansering markerar AAF:s uppdrag att vara leverantör av luftfiltreringslösningar i världsklass, ledande inom innovativ teknologi och utvald leverantör. 
Mayor Bob McDavid kommenterade: ”Jag är glad att högteknologiföretag såsom AAF har beslutat att expandera i Columbia. Jag tror att faktumet att AAF har beslutat att expanderat här kan tillmätas de anställda. Både ett företag och en stad under utveckling gör mig stolt. Låt utvecklingen fortsätta!”

Det nya renrummet kommer att innehålla fyra kärnprocessteg: medieveckning, filtermontering, testning och förpackning. Alla områden med renrum är utformade, konstruerade och utvärderade efter internationella standarder som definieras i ISO 14644, “Cleanrooms and associated controlled environments.” 

Ett HEPA-filters kvalitet påverkar direkt processprestandan och kvaliteten på resultatet för kritiska renrumsmiljöer, såsom de som finns i läkemedels- och mikroelektronikbranscherna. Även den minsta kontamineringen kan göra skillnad mellan framgång och misslyckande. Detta innebär att inte bara HEPA-filtrets effektivitet måste följa prestandaspecifikationer utan också kontaminering av själva HEPA-filtret måste elimineras. AAF upptäckte vikten av detta genom att bygga ett nytt renrum för sin HEPA-tillverkningsanläggning i USA.

Som medlem av Daikin Industries Ltd. har AAF ambitionen att vara den prioriterade leverantören nummer ett av renluftslösningar. Det nya renrummet är tillägnat herr Yoshioka, en styrelsemedlem vid Daikin, som bidrog till att initiera detta renrum. Den nya renrumsanläggningen är ett exempel på AAF-organisationens positiva utveckling och stärker AAF:s ledande position inom marknaden för högkvalitativ luftfiltrering. Förutom anläggningen i Columbia, Missouri, har AAF också infört olika förbättringar vid sina andra tillverkningsplatser. Dessa förbättringar möjliggör för AAF att leverera av högsta kvalitetsnivå gällande process, produkt och miljö.

AAF lanserade även Impress Technology under evenemanget. Impress är den senaste generationen av präglings- och veckningsteknik, som ger fördelar som inte ses i andra medier. Impress Technology erbjuder den mest energieffektiva, lågtrycksfallsteknologin som finns tillgänglig. Präglad, förstärkt V-pleat-geometri erbjuder mjukare luftflöde, med högre stofthållningskapacitet. Flera produkter som är utformade med Impress Technology kommer att introduceras under de kommande månaderna.