den 8 mars 2013
American Air Filter Co., Inc. d/b/a AAF International tillkännagav en rad strategiska steg utformade för att öka effektivitet i leverantörskedjan, utöka driften vid högkvalitativa produktionslinjer och skapa ett forsknings-och utvecklingscenter (R&D) i världsklass nära sitt huvudkontor i Louisville, Kentucky.

Som en strategisk plan kommer AAF att stänga den industriella tillverkningsanläggningen i Lebanon, Indiana. Denna stängning är planerad att vara avslutad i slutet av maj 2013. AAF:s kunder som gör sina inköp från anläggningen i Lebanon kommer att få sina leveranser från andra av AAF:s anläggningar och distributionscenter. Omstruktureringen kommer att möjliggöra för AAF att försörja hela sin kundbas i Nordamerika med ett mer responsivt tillverknings- och distribueringsavtryck. AAF kommer att arbeta med lokala resurser för att bistå medarbetare som påverkas av stängningen. AAF planerar dessutom att lägga till extra skift när närliggande anläggningar utökar sin drift.AAF kommer också att utföra flera expansionsinvesteringar för att uppfylla aktuella och framtida kundkrav. AAF påbörjade konstruktionen av ett renrum och en expansion av tillverkningsanläggningen i Columbia, Missouri för att försörja de växande läkemedels- och biovetenskapsmarknaderna. Detta renrum kommer att vara en cGMP-anläggning i världsklass som tillverkar högkvalitativa produkter såsom produktionslinjerna för MEGAcel™ och AstroCel®. Columbia renrum kompletterar AAF:s nuvarande renrum i Nederländerna, Kina, Malaysia och Japan (Nippon Muki). 

Därefter planerar AAF att bygga en R&D och testanläggning i världsklass för att bättre möta nordamerikanska kunder och öka produktutvecklingshastigheten. Denna anläggning kommer att fokusera på utveckling för lokala marknader i Nordamerika, medan AAF fortsätter att utnyttja sin Global Research and Development (global forskning och utveckling) i Japan för att utveckla globala produktplattformar. Anläggningen kommer att lokaliseras tillsammans med tillverkning för att optimera testnings- och utvecklingseffektivitet. 

Till sist planerar AAF att expandera sin nuvarande anläggning i Louisville till en ny plats i antingen Louisville eller Södra Indiana. Platsen kommer att inrymma AAF tillverkning för Power & Industrial division (elkrafts- och industriell division), Air Filter division (luftfilterdivisionen) och den nya R&D-anläggningen. Valet av plats är nu på gång. Att ha kapaciteten för både R&D och tillverkning nära AAF:s huvudkvarter i Louisville kommer att stimulera snabb utveckling av innovativa produkter för AAF:s kundbas.