Sep 23-26 , 2018
Haag, Nederländerna

Vartannat år organiseras International Symposium on Contamination Control and Cleanroom Technology av en medlemsförening inom ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies). Detta kommer i år att göras av Netherlands Contamination Control Society VCCN den 23 till 26 september 2018 i Haag i Nederländerna.

Fyradagarsprogrammet består av ett konferensprogram på två dagar och ett alternativt handledarprogram och ett workshopprogram. Den tredje dagen reserveras för tekniska rundturer. Den första dagen reserveras för det sociala programmet. På tisdagen kommer den traditionella Dutch National Cleanroom Day att organiseras parallellt med symposiet.

Konferensprogrammet innehåller:

  • 4 huvudtalare
  • 66 talare, fördelat på 22 programpunkter
  • 11 workshoppar
  • 4 handledarprogram