ASHE
Jul 15-18 , 2018
Washington State Convention Center, Seattle, Washington
ASHE Annual Conference and Technical Exhibition är den erkända nationella konferensen och branschmässan för sjukhusledning och yrkesverksamma ingenjörer.

2017 samlades över 4 000 yrkesverksamma på plats för att få viktig information om sjukvårdsefterlevnad, koder och uppdaterade standarder och aktuella trender. ASHE Annual Conference riktar in sig på bästa praxis för effektivitet, hållbarhet, aktuell beredskap och andra angelägna ämnen på området.

Delta i 55th ASHE Annual Conference and Technical Exhibition för att träffa kollegor inom området och förbered dig på framtida trender och utmaningar inom hälso- och sjukvården.