NAFA Technical Seminar
Apr 04-06 , 2018
Kansas City, Missouri

Phil Whitaker, verkställande direktör på AAF Flanders, och Jerry McGuire, global vice verkställande direktör för marknadsföringsavdelningen på AAF Flanders, kommer båda att närvara vid NAFA 2018 Technical Seminar.

Phil Whitaker närvarar vid NAFA 2018 Technical Seminar

Regler för förbättrad IAQ (inomhusluft) – aktuell status och framtida möjligheter

För att skydda vår hälsa är nästan varje produkt som är förberedd för mänsklig konsumtion föremål för strikta statliga regelverk. Livsmedel, drycker och läkemedel styrs av stränga standardkrav på renlighet, och ändå, är luften vi andas fortfarande i stort sett oreglerad trots att vi konsumerar -2 000 gånger mer än livsmedel och vatten tillsammans. Under denna punkt kommer Phil Whitaker att redogöra för aktuell framtagen forskning om den aktuella situationen för IAQ-regleringen och vilka framtida tillsynsmöjligheter som kan finnas för att höja nivån på kraven på ren inomhusluft.

Jerry McGuire talar på NAFA 2018 Technical Seminar

IoT för IAQ: megatrender, microtrender, och vad det har för betydelse för luftfiltrering i framtiden

Under decennier har branschexperter föreslagit att IAQ-revolutionen är här, bara för att gång på gång bli besvikna av en konsekvent misslyckad lansering. Den nya snabba skalbara Industrial IoT i kombination med viktiga globala megatrender och mikrotrender för anläggningshantering ger emellertid en perfekt anstormning av möjligheter som kan förändra framtiden för vår bransch för all framtid. På denna programpunkt kommer Jerry McGuire att dela med sig av forskningsbaserade insikter om vad som driver fram förändringen och vad den kan innebära för framtiden i vår bransch.