Apr 17-20 , 2018
Technical University of Denmark

EBSA21-konferensen 17–20 april 2018

European Biosafety Association (EBSA) bildades i juni 1996. EBSA är en ideell organisation vars syfte är att erbjuda sina medlemmar ett forum för att diskutera aktuella frågor och fungera som representant för de som arbetar inom biosäkerhetsområdet och närliggande branscher. Organisationen har 426 enskilda medlemmar som representerar över 24 länder i Europa och andra regioner. ESBA är öppet för alla som arbetar inom branschen och erbjuder unika möjligheter till nätverkande. Bland medlemmarna finns allt från studenter till yrkesmänniskor med mångårig erfarenhet och från så vitt skilda områden som hälso- och sjukvård, den akademiska världen, katastrofhantering, läkemedels- och bioteknikföretag och regelfrågor.