Nov 14-16 , 2017
Biarritz - Exposition centre
Varje år träffas nästan 650 yrkesverksamma från läkemedels- och bioteknologibranscherna i Biarritz för att utbyta erfarenheter och upptäcka de tekniska och vetenskapliga innovationerna för stunden. 3 teman definierades för att vägleda 2017 års utgåva av International A3P Congress: sterilisering, engångsbruk och regelverk.