Apr 03-05 , 2017
The Bellagio, Las Vegas, Nevada
Denna stämma presenterar optimeringsstrategier för förbättrad leverantörskedja och driftseffektiviseringar som erhållits genom dataanalys och analytiska verktyg. Vizients leverantörer, yrkesverksamma i leverantörskedjan, personal inom andningsvård, apotekschefer och andra chefer med fokus på att säkerställa en hållbar kostnadsstruktur, från lokalsjukhus, universitetssjukhus och icke-akuta/alternativa vårdmiljöer är inbjudna att delta.