AAF International-koncernen

AAF International är världens största tillverkare av luftfiltreringslösningar, med anläggningar för produktion, lager och distribution i 22 länder på fyra kontinenter. AAF International arbetar för att skydda människor, processer och system genom att utveckla och tillverka luftfilter, filtreringsutrustning och inneslutningssystem som håller marknadens högsta kvalitet. Vi erbjuder kompletta innovativa luftfiltreringslösningar som utformats för att avskilja och kontrollera förekomsten av luftburna partiklar och gaskontaminanter i tillämpningar för hushåll, för kommersiella och industriella syften, för renrum, för transportsektorn och inom kärnkraftssektorn.

AAF Internationals internationella verksamhet drivs med stöd av vårt moderbolag Daikin Industries Ltd., med säte i Osaka, Japan, som är ett diversifierat internationellt tillverkningsföretag och en global ledare inom luftkonditioneringssektorn. Vårt globala huvudkontor är lokaliserat i Louisville i Kentucky i USA.  

Vår händelserika historia


AAF International är ett multinationellt företag, men vårt globala huvudkontor finns fortfarande i Louisville där allt startade på 1920-talet. Den begåvade ingenjören och entreprenören Bill Reed utvecklade år 1921 ”Reed”-luftfiltret för fordonsindustrin. Detta innovativa filter lade grunden till företaget som idag är en global ledare inom luftfiltreringslösningar. Bill Reeds filter fick ett enormt genomslag. 1929 gick han samman med sju andra företag och startade American Air Filter Co. Två stora milstolpar i företagets historia var när man levererade filter för 21 olika flygplanstyper till de allierade styrkorna under andra världskriget, och då man tillhandahöll miljökontrollutrustning för underjordiska uppskjutningsplatser och kontrollcenter för ballistiska missiler under 1960-talet.

Med sikte på framtiden

I september 2016 visade AAF International sitt engagemang för nytänkande luftfiltreringslösningar genom invigningen av forskningscentret Clean Air Innovation & Research Centre i Jeffersonville i Indiana, USA. Clean AIR Center representerar ett betydande framsteg inom forskning, utveckling och testning för både AAF International och den globala luftfilterbranschen. Ingenjörerna och forskarna som arbetar på vårt Clean AIR Center kommer att ta nästa generations högkvalitativa luftfiltreringslösningar till marknaden.

AAF International har varit en pionjär inom renluftsbranschen i snart 100 år, och vi har bara börjat. Med våra resurser och vår expertkompetens kommer vi fortsätta att gå i bräschen för globala initiativ för att öka produktiviteten, förbättra processer och skydda folkhälsan även under de kommande 100 åren.