den 9 februari 2016

Daikin Industries Ltd. (huvudkontor: Osaka, representativ chef, ordförande och VD: Masanori Togawa) (”Daikin”) har genom sitt dotterbolag American Air Filter Company Inc. (huvudkontor: Louisville, Kentucky, representant: Philip Whitaker) (”AAF”) beslutat att förvärva luftfiltertillverkaren Flanders Holdings LLC, USA, (huvudkontor: Washington, North Carolina, representant och VD: Peter Jones) (”Flanders”). Köpesumman är 430 miljoner dollar (cirka 50,7 miljarder Yen vid en valutakurs på 1 USD=118 JPY). Daikin förvärvar alla aktier i Flanders från en aktieägargrupp som leds av anslutna fonder för Insight Equity Holdings LLC (bolagets huvudkontor: Southlake, Texas, USA, representant: Ted W. Beneski) (”Insight Equity”). Förvärvandet förväntas vara avslutat under april 2016 efter slutförande av nödvändiga förfaranden. 

Som en ledande luftfiltertillverkare i USA är Flanders särskilt skickliga på produkter med hög funktionalitet och högt förädlingsvärde som används inom industriella renrum såsom de i områden för läkemedels- och livsmedelsframställning. Företaget uppvisar ett brett urval från kommersiell till bostadsanvändning och ett rikstäckande säljnätverk. Flanders har tillverkningsbaser nära de flesta större städer i USA, inklusive Chicago och New York, och utmärker sig med korta ledtider och låga logistikkostnader för att leverera produkter som är kostnadsmässigt konkurrenskraftiga.

Genom att ha, så här långt, etablerat tillverkningsbaser i Japan, Nordamerika, Europa, Kina och Sydostasien, har Daikin expanderat sin filterverksamhet genom sina filialer AAF och Nippon Muki Co., Ltd. Produkterna fokuserar på luftkonditioneringsfilter för kommersiellt bruk i byggnader, fabriker och teknikbranscher, inklusive dammuppsamlingssystem för produktionsanläggningar. AAF finns i alla regioner i världen och utför utveckling, produktion, försäljning och tjänster för produkter, som tillfredsställer behoven på en omfattande marknad. 

Med detta förvärvande kommer Flanders-verksamheten att integreras i AAF och möjliggöra för AAF:s globala försäljningsnätverk att få inflytande över marknadsföringen av renrumsutrustningen och högkvalitativa luftfilterprodukter som är Flanders styrka. Genom att göra AAF till ledande tillverkare i USA, som rapporteras vara den största luftfiltermarknaden i världen, kommer denna kombination också att positionera AAF som ett ledande företag på den globala luftfiltermarknaden. 

Till följd av denna transaktion kommer filterverksamheten i Daikin Group att bli ett företag med försäljning som överstiger 850 miljoner dollar (cirka 100 miljarder yen vid en valutakurs på 1 USD=118 JPY). Framtida synergier med luftkonditioneringsverksamhet förväntas när filterverksamheten övergår till Daikins kärnverksamhet som en tredje pelare bakom luftkonditionering och kemikalier. Kombinationen kommer också att utgöra en förbättring av luftmiljön i hem, byggnader och fabriker, möta bättre globala miljöfrågor, inklusive lindra luftföroreningar, och uppfylla det ökande behovet världen över för att skapa trygga luftmiljöer.