den 30 november 2015

AAF är glada att tillkännage att Niels-Erik Kongste kommer att ansluta sig till AAF som vice verkställande direktör, Sales för EMEA-området, under januari 2016.

Niels-Erik har över 20 års erfarenhet i luftfiltrerings. och VVS-branschen. Han har ägnat största delen av sin karriär i filtreringsbranschen i Europa och Norden. Innan han tackade ja till utnämningen på AAF, har Niels-Erik arbetat som verkställande direktör på det svenska företaget Ekovent. Hans fokus var på försäljning för kritisk miljö såsom sjukhus och läkemedelslaboratorier, samt lösningar avseende brandproduktssystem för VVS-branschen.