den 24 oktober 2013

American Air Filter Co., Inc. d/b/a AAF International, tillverkare av AmericanAirFilter® och AAF®-produkter är stolta att introducera VariSorb XL15, ett högeffektivt partikel- och gasfilter. Oberoende tredje partstester avslöjar att VariCSorb XL15-filtret har den högsta gasborttagningseffekten jämfört med ledande konkurrerande filter.

VariSorb XL15-filtren har utformats för att förbättra kvaliteten på inomhusluften genom att effektivt ta bort föroreningar i partikelform och i gasform som är vanliga i stadsmiljö både inomhus och utomhus. Dessa omfattar lättflyktiga organiska ämnen (VOC), svaveloxid, kväveoxid (NOX) och ozon.

VariSorb XL15-filtret lämpar sig för ombyggnation av befintliga VVS-system, vid nya konstruktioner eller vid direkt byte av enkla filter med ett djup på 300 mm. VariSorb XL15-filtret har veckat mediapaket av högaktiva kolpartiklar som binds samman till ett tredimensionellt nätverk av biokomponentfibrer som maximerar exponeringen av sorbenten för gas. Till skillnad från traditionella kemiska kornfilter garanterar de mycket små kolkornen i mediet en mycket effektivare area per kilo media, vilket ger en högre spontan adsorption.

VariCSorb XL15-filtren ersätter befintliga VVS-filter av lådtyp utan krav på ändringar av ramar eller lås. Filtren har märkningen MERV 15 enligt ASHRAE 52.2-standarder.