Inteliģentie Dati = Labākais enerģijas taupīšanas risinājums

TCO Diagnostic® mērķis ir palīdzēt jums izvēlēties labākos gaisa apstrādes sistēmu filtrus un izprast to jutīgumu pret jūsu darba apstākļiem, lai jūsu sistēma darbotos optimālākajā un efektīvākajā veidā. TCO Diagnostic® nodrošina sistēmu uzlabošanas un optimizēšanas iespēju diagnosticēšanu un pielāgošanu jūsu individuālajām vajadzībām pēc sekojošiem principiem - uzlabojot gaisa kvalitāti, ietaupot enerģiju un ievērojot elastīgu principu darbības procesos, vienlaikus samazinot kopējās izmaksas. Sadarbība ar ekspertiem aplikāciju jomā ļauj izmantot šo jauno rīku un atklāj visefektīvāko veidu, kā uzlabot produktivitāti, samazināt izdevumus un risku

Vismodernākā analītiskā programmatūra filtrēšanas nozarē

 • TCO (Total Cost of Ownership) diagnostikas analīze tiek veikta jūsu HVAC sistēmām, lai identificētu un optimizētu laiku un izdevumus
 • Vispilnīgākā neatkarīgu testu datu bāze par ražotāju filtriem
 • Analizē līdz 4 filtrēšanas posmiem un apstrādā līdz 3 izvēles sistēmām
 • Pa posmiem attēlo filtru, enerģijas un darbaspēka gada relatīvās izmaksas
 • Dinamiski pielāgojas kopējo izmaksu, enerģijas taupīšanas un filtru nomaiņas izmaksu ērtākai pārlūkošanai
 • Reģistrē potenciālo enerģijas ietaupījumu, par kuru var saņemt nodokļu atlaides
 • Ģenerē rakstiskus ziņojumus, uzskatāmi atspoguļojot izmantotos pieņēmumus un aprēķinātos ietaupījumus 

Īpašuma kopējās izmaksas (Total Cost of Ownership)

Patērētā enerģija ir visnozīmīgākās izmaksas, kas parasti ietekmē filtru kopējās izmaksas.

Tomēr kopējā izmaksu analīzē jāņem vērā arī citas izmaksas, piemēram, pats filtrs, tā uzstādīšana, utilizēšana, transports, iepirkumi, uzturēšana, glabāšana un filtra efektīva uzturēšana novērš papildu uzturēšanas izmaksas.

Kopējā TCO ietver tiešos un netiešos izdevumus, kā arī ar tiem saistītus nemateriālus izdevumus. TCO Diagnostic fiksē un uzskaita visas šīs būtiskās lietas, vienlaikus nodrošinot visefektīvāko risinājumu tieši jūsu uzņēmuma iespējām un vajadzībām  

  Izdevīgs ieguldījums 

  TCO Diagnostic izmanto visprecīzāko metodoloģiju un datu avotus, lai uzlabotu jūsu produktu dzīves ciklu, uzrādītu slēptos izmaksu faktorus un izdevumus. TCO Diagnostic uzlabo darbības rezultātus, balstītus tieši uz jūsu vidi, sistēmām un procesiem.

  TCO Diagnostic apkopotie dati var jums ietaupīt ievērojamu naudas summu. Šobrīd šo pakalpojumu jums piedāvājam kā papildu servisu. Process sākas ar vienkāršu sarunu ar kādu no mūsu ražošanas īpaši apmācītajiem speciālistiem. 

  Click here lai pieprasītu  TCO Diagnostic šodien!