Green Building

Zaļo Ēku Dizains 

Gaisa filtrēšana ir galvenā zaļās ēkas dizaina sastāvdaļa, kas vienlaicīgi ir arī optimāls risinājums no izmaksu viedokļa. 78% amerikāņu pauž viedokli, ka lielajām korporācijām ir pienākums ieviest tādus zaļos standartus kā tīrs gaiss. Turklāt, zaļās ēkas vidēji patērē par 26% mazāk enerģijas, izdala par 33% mazāk oglekļa dioksīda un patērē par 30% mazāk iekštelpu ūdens, kā arī uz utilizāciju nosūta par 50% -75% mazāk cieto atkritumu. Zaļā domāšana ir lielisks veids kā saglabāt energoefektivitāti, mazināt dārgas dīkstāves un paildzināt tehniskā aprīkojuma kalpošanas laiku. 

 

Vides prblēmu risināšana

Lai arī bieži tiek uzskatīts, ka āra gaiss ir vairāk piesārņots nekā iekštelpu gaiss, fakts ir tāds, ka slikta iekštelpu gaisa kvalitāte (IAQ) ir viena no piecām lielākajām vides veselības problēmām sabiedrībā. Slikta IAQ ēkās var izraisīt alerģiskas reakcijas, elpceļu stāvokļa pasliktināšanos, astmas lēkmes, acu kairinājumu, klepu, aizkaitināmību un nespēju koncentrēties. Gaiss Jūsu ēkā var saturēt:

  • Pelējumu, sporas, ziedputekšņus
  • Oglekļa monoksīdu, radonu, gaistošus organiskos savienojumus (VOCs)
  • Baktērijas, vīrusus un to blakusproduktus
  • Transportlīdzekļu dzinēju izplūdes, izplūdes no rūpniecības uzņēmumiem
  • Azbestu, mālus, elementārdaļiņas un mākslīgās šķiedras

Uzlabojot iekštelpu gaisa kvalitāti, samazinātos elpceļu slimības, alerģijas un astmas gadījumi un eksperti lēš, ka ASV ietaupījumi būtu līdz USD 235 miljardiem USD gadā. Būdams ASV Zaļās Būvniecības padomes (USGBC) loceklis, AAF International ir apvienojies ar uzņēmumiem no visiem būvniecības nozares sektoriem, lai īpaši izceltu un reklamētu ēkas, kas ir videi draudzīgas, rentablas un veselībai nekaitīgas kā dzīves un darba vietas. 

Sociālā Atbildība

Sociālā atbildība iet roku rokā ar gaisa kvalitātes optimizēšanu, izvēloties tādus produktus, kas samazina uzņēmumu izmaksas, ieskaitot enerģijas patēriņu un utilizējamo atkritumu daudzumu, pārāk bieži mainot gaisa filtrus. AAF ir paudis apņēmību atpazīt un noteikt turpmākas iespējas novērst piesārņojumu, samazināt atkritumu daudzumu un saglabāt mūsu dabas resursus. Mēs lepojamies ar konsultatīvas un uz sadarbību vērsta pieejas izmantošanu, lai palīdzētu mūsu klientiem optimizēt saimnieciskās darbības procesus un samazināt viņu izdevumus, vienlaikus ņemot vērā mūsu planētas labklājību. 

Green Building Interior

Optimizētas gaisa filtrēšanas stratēģijas uzlabo ilgtspēju 

Jūsu HVAC sistēmu rūpīgs gaisa filtru audits ir pirmais solis, ko AAF veic, lai sniegtu profesionālus ieteikumu un analīzi izmaksu samazināšanai. Veicot šo auditu, mēs cenšamies izprast jūsu uzņēmuma pašreizējo situāciju un visas gaisa filtrēšanas vajadzības, pielietojumus un mērķus gaisa kvalitātes uzlabošanai. Šis pielāgotais gaisa filtrēšanas pētījums jums neko nemaksā un sniedz ievērojamas priekšrocības, palīdzot ietaupīt līdzekļus, laiku un samazināt riskus. 

AAF var sniegt atbalstu procesos, kuros nepieciešams sertificēts pakalpojums, izmantojot BREEAM metodi (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). BREEAM ir visilgāk veidotā un vadošā ēku ilgtspējības novērtēšanas, reitinga un sertificēšanas metode, kas nosaka zaļā būvniecības principu etalonu 78 pasaules valstīs. 


AAF var arī palīdzēt jums procesos, kuros nepieciešama ekspertīze enerģētikas un vides dizaina (LEED®) jautājumos, lai Jūsu uzņēmums kļūtu ilgtspējīgāks. LEED Green Building Rating System™, kura atrodas ASV Zaļās ēkas padomes pārvaldībā, iepriekš galvenokārt tika izmantota ASV, toties tagad to izmanto visā pasaulē, lai novērtētu ēku ekoloģiskos parametrus attiecībā uz iekštelpu gaisa kvalitātes novērtējumu (IAQ) un ņemot vērā LEED vērtēšanas kritērijus, kuri ir visstingrākie no visām novērtēšanas metodēm. Optimizētas gaisa filtrēšanas stratēģijas veicina četru no sešām LEED kredītkategorijām: 

  • Enerģija un Atmosfēra ( Efektivitāte)
  • Iekštelpu Vides kvalitāte
  • Materiāli un Resursi
  • Inovācijas Dizainā/Darbībā

AAF zināšanas par gaisā esošo un gāzveida daļiņu filtrēšanas sistēmām apvienojumā ar mūsu inovatīvo produktu līniju, viennozīmīgi ļauj mums būt Jūsu labākajiem partneriem LEED akreditācijas procesā.