Nepareiza gaisa filtrēšana = augstākas enerģijas izmaksas

Gaisa filtrēšana un veselīga iekštelpu gaisa kvalitātes (IAQ) līmeņa uzturēšana ir tikai dažas no daudzajām funkcijām, par kurām katram uzņēmumam ir jāuzņemas atbildība. Bieži vien atliktas tehniskās apkopes dēļ var nepamanīt būtiskas ar HVAC un gaisa filtrēšanu saistītas lietas. Toties enerģijas patēriņa analīze ēku apsaimniekošanas komandām var ievērojami atmaksāties, piedāvājot optimālu filtrēšanas sistēmu, kas viņiem ietaupīs gan naudu, gan laiku. Šeit ir daži IAQ un atliktas tehniskās apkopes fakti: 

Paplašināti pētījumi uzrāda:

34% amerikāņu darba ņēmēju uzskata, ka sliktas IAQ dēl viņi ir zaudējuši darbu.


50% un vairāk enerģijas patēriņa  ir saistīts ar gaisa kustību.


80% amerikāņu tīru gaisu vērtē kā ļoti svarīgu savu prioritāšu sarakstā salīdzinājumā ar 2012. gadu pieauguma izmaiņas kāpušas par 75%.


88% ēku apsaimniekotāju apgalvo, ka tieši atlikta apkope viņu objektā ir problēma.  


Sistēma, kuru visvairāk ietekmē laikā nepaveikta tehniskā apkope, ir HVAC.


ASV Federālo noteikumu kodeksā IAQ tēmai ir paredzētas 175 268 lappuses.


56% tehniskā nodrošinājuma komandu faktiski atzīst, ka  viņu pārvaldītajā objektā IAQ uzturēšana netiek nodrošināta saskaņā ar IAQ vadlīnijām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir svarīgi, lai uzņēmumu vadītājiem un ēku apsaimniekošanas komandām būtu uzticams partneris, kurš viņus nokonsultē optimālu gaisa filtrēšanas sistēmu izvēlē un darbībā.

Daudzi uzņēmumi uzticas AAF International, jo:

  • Nav pārliecināti, vai viņu sistēmas ir izstrādātas pietiekoši labā kvalitātē;
  • Nav pārliecināti par atbilstības riskiem;
  • Ir neapmierināti ar pašreizējo piegādātāju sadarbības formu un kompetences līmeni;
  • Raizējas, ka TCO (kopējās īpašumtiesību izmaksas) varētu būt pārāk augstas, un vēlas saņemt neatkarīgu ekspertu viedokli;
  • Raizējas par sliktu iekštelpu gaisa kvalitāti. 

Air Filtration Audit

Vai jūs māc bažas par Jūsu uzņēmuma enerģijas patēriņu?
Mēs piedāvājam sekojošo:

Jūsu HVAC sistēmu rūpīgs gaisa filtru audits ir pirmais solis, ko AAF International veic, lai sniegtu jums profesionālus padomus, analīzi izmaksu ietaupījumam un riska samazināšanai. Veicot šo gaisa filtrēšanas auditu, mēs varēsim Jūs iepazīstināt ar līdzīgu uzņēmumu labas prakses piemēriem. Mēs vienmēr tiecamies izprast uzņēmumu esošo gaisa filtrēšanas situāciju un noteikt, kā HVAC sistēmas var darboties optimālāk.

Mūsu misija ir izmantot mūsu produktu un prasmju kopumu, lai palīdzētu Jums aizsargāt vidi, kurā uzturaties, tādējādi samazinot riskus un optimizējot ar filtrēšanu saistītos izdevumus. Citiem vārdiem sakot, mēs ieguldām laiku, lai palīdzētu jūsu biznesam kļūt labākam, nevis tikai pārdodot jums produktu. 

Pieci ieguvumi, ko jūs iegūsiet no gaisa filtra audita:

  1. Nozares ekspertu grupas veiktā jūsu pašreizējās siutācijas analīze;
  2. Profesionālas konsultācijas un analīze, lai samazinātu enerģijas patēriņu, iespējamos riskus un ietaupītu laiku;
  3. Vērtīgi un detalizēti salīdzināmie dati;
  4. Produkta dzīves cikla izmaksu pārskats, kas parādīs, kā Jūsu HVAC sistēmas varētu darboties vēl efektīvāk;
  5. Gaisa apstrādes ierīcei (AHU) piemērots, standartizēts filtru saraksts.

 

Kaut arī šis audits ir vairākus tūkstošus eur vērts, tas šobrīd tiek piedāvāts bez maksas, un tas varētu sniegt Jums ievērojamas priekšrocības, palīdzot ietaupīt laiku un naudu un samazināt risku. 

Click here ,lai ieplānotu auditu jau šodien!