Gas-Phase Chemical Media

SAAFOxidant

SAAFOxidant engineered gas removal chemical media is designed to efficiently remove gaseous contaminants from airstreams.

Tipisks pielietojums

 • Komerciālas ēkas
 • Datu centri
 • Pārtikas un dzērienu ražošana
 • Veselības aprūpe
 • Viesnīcas
 • Mikroelektronika
 • Muzeji & Vēsturiskās glabātuves
 • Celulozes & Papīra ražošana
 • Rafinēšanas fabrikas
 • Skolas un Universitātes
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Notekūdeņu attīrīšana

SAAFCarb MA Plus

SAAFCarb MA izveidotie gāzes izvadīšanas ķīmiskie līdzekļi ir paredzēti, lai efektīvi izvadītu konkrētus gāzveida piesārņotājus no gaisa plūsmām.

Tipisks pielietojums

 • Komerciālas ēkas
 • Datu centri
 • Pārtikas un dzērienu ražošana
 • Veselības aprūpe
 • Viesnīcas
 • Mikroelektronika
 • Muzeji & Vēsturiskās glabātuves
 • Celulozes & Papīra ražošana
 • Rafinēšanas fabrikas
 • Skolas un Universitātes
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Notekūdeņu attīrīšana

SAAFCarb MA.HT

SAAFCarb MA.HT engineered gas removal chemical media is designed to have a high capacity for H2S and to efficiently remove multiple gaseous contaminants from airstreams.

Tipisks pielietojums

 • Komerciālas ēkas
 • Datu centri
 • Pārtikas un dzērienu ražošana
 • Veselības aprūpe
 • Viesnīcas
 • Mikroelektronika
 • Muzeji & Vēsturiskās glabātuves
 • Celulozes & Papīra ražošana
 • Rafinēšanas fabrikas
 • Skolas un Universitātes
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Notekūdeņu attīrīšana

SAAFCarb MB

SAAFCarb MB engineered gas removal chemical media is specifically impregnated for the effective removal of ammonia gas.

Tipisks pielietojums

 • Komerciālas ēkas
 • Datu centri
 • Pārtikas un dzērienu ražošana
 • Veselības aprūpe
 • Viesnīcas
 • Mikroelektronika
 • Muzeji & Vēsturiskās glabātuves
 • Celulozes & Papīra ražošana
 • Rafinēšanas fabrikas
 • Skolas un Universitātes
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Notekūdeņu attīrīšana

SAAFCarb MC

SAAFCarb MC engineered gas removal chemical media is designed to efficiently remove chlorine and volatile organic compounds (VOCs) from airstreams.

Tipisks pielietojums

 • Komerciālas ēkas
 • Datu centri
 • Pārtikas un dzērienu ražošana
 • Veselības aprūpe
 • Viesnīcas
 • Mikroelektronika
 • Muzeji & Vēsturiskās glabātuves
 • Celulozes & Papīra ražošana
 • Rafinēšanas fabrikas
 • Skolas un Universitātes
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Notekūdeņu attīrīšana

SAAFBlend GP

The SAAFCarb media removes toxic and impure gases by physical adsorption. The media is a general-purpose blend manufactured from an equal volumetric mix of SAAFOxidant and SAAFCarb media.

Tipisks pielietojums

 • Komerciālas ēkas
 • Datu centri
 • Pārtikas un dzērienu ražošana
 • Veselības aprūpe
 • Viesnīcas
 • Mikroelektronika
 • Muzeji & Vēsturiskās glabātuves
 • Celulozes & Papīra ražošana
 • Rafinēšanas fabrikas
 • Skolas un Universitātes
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Notekūdeņu attīrīšana

SAAFBlend WS

SAAFBlend WS engineered gas removal chemical media is designed to remove a broad range of contaminants.

Tipisks pielietojums

 • Komerciālas ēkas
 • Datu centri
 • Pārtikas un dzērienu ražošana
 • Veselības aprūpe
 • Viesnīcas
 • Mikroelektronika
 • Muzeji & Vēsturiskās glabātuves
 • Celulozes & Papīra ražošana
 • Rafinēšanas fabrikas
 • Skolas un Universitātes
 • Notekūdeņu attīrīšana
 • Atkritumu apsaimniekošana