pirmdiena, 2020. gada 18. maijs

 Lejupielādējiet šo noderīgo infografiku, izmantojot ieteicamo divpakāpju filtrēšanas jauninājumu.

 

Pēc ēkas dīkstāves atkārtotas darbības atsākšanas jūsu ēkai  nepieciešama drošības pārbaude. Lai palīdzētu jums sagatavoties esam sastādījuši  darbības plānu, kuru vajadzētu veikt, lai justos droši par savas ēkas tīrību.

1. Iztīriet un sterilizējiet visas grīdas, letes un pat gaisu saskaņā ar Eiropas Ventilācijas higiēnas asociācijas ieteikumiem. Plašāku informāciju var atrast šeit.
2. Pirms ieslēgt gaisa apstrādes iekārtas darbību ar pilnu jaudu, nomainiet esošos gaisa filtrus ar tīriem filtriem.

a. Pirmkārt, drošība  – pirms netīru gaisa filtru nomaiņas, noteikti lietojiet cimdus, masku un aizsargbrilles. Lēnām noņemot pašreizējos gaisa filtrus, uzmanīgi, lai netiktu nokratīti putekļi un gruži, kuri tādejādi var atkārtoti iekļūt gaisa plūsmā jūsu ēkas iekšpusē.
b. Maisu iznīcināšana – tagad, kad esat noņēmis netīros gaisa filtrus, ievietojiet tos maisos un cieši aizveriet tos kā papildu aizsardzību savāktajiem putekļiem un daļiņām, kas var kaitēt cilvēkiem, kuri tiem pakļauti.
c. Tīra gaisa filtru uzstādīšana  – Ievietojiet tīros gaisa filtrus HVAC apstrādes iekārtā gaisa plūsmas bultiņas virzienā uz ventilatora motora pusi. Šī gaisa plūsmas bulta atrodas uz jūsu gaisa filtra rāmja.

3. Nedarbiniet lokāli cirkulējošā gaisa kondicionēšanas iekārtas (ja iespējams), kā piemēram, dzesēšanas un indukcijas iekārtas. Šīm sistēmām parasti ir ļoti zema filtrācijas efektivitāte, kam ir neliels pielietojums mazo pilienu uztveršanai.
4. Pirms uzņēmuma darbības atsākšanas rūpīgi atjaunojiet gaisa apstrādes iekārtas, ļaujot gaisam cirkulēt pāris stundas pirms cilvēku ienākšanas ēkā.

 

Gaisa filtrēšanas nozīme

Āra gaisa filtru maiņa pati par sevi nav nepieciešama, jo maz ticams, ka ārējais gaiss būs nozīmīgs koronavīrusa avots. Lai nodrošinātu normālu ventilācijas gaisa plūsmu un izvairītos no pārmērīgas noslodzes un “caurpūšanas”, filtri tomēr jāmaina saskaņā ar parasto tehniskās apkopes grafiku. Ēku apsaimniekošanas eksperti šajā sagatavošanās procesā iesaka nomainīt pašreizējos gaisa filtrus. Daudzos gadījumos viņi mudina uzņēmumus uzlabot filtru efektivitāti, lai uztvertu vēl vairāk mazu daļiņu, lai nodrošinātu tīru gaisu klientiem un darbiniekiem un aizsargātu tos no gaisā esošajām daļiņām.

 

Patogēnus nesošās daļiņas

Nelielas vīrusa daļiņas parasti pārvietojas pa ēku ar salīdzinoši lielākām putekļu daļiņām vai pilieniem. Parasti vīrusa daļiņas pārvietojas ar pilieniem un daļiņām lielumā no 0,3 līdz 1,0 mikroniem. Piemērota gaisa filtru kombinācija ar ePM1 vai augstāku uztver vismaz 95% no gaisā esošajām daļiņām.

 

 

Atjaunošanas iespējas

Ieteicamā piemērotā gaisa filtru kombinācija lai uztvertu praktiski visas daļiņas attiecīgajā diapazonā, novēršot arī tipiskas vīrusu pārnēsājošas daļiņas no gaisa plūsmas ēkas iekšienē.

 

Iespējamās filtru kombinācijas vismaz 95% ePM1 daļiņu uztveršanai:  

Risinājums, koncentrējoties uz zemu sistēmas pretestību: 
Pirmā pakāpe: DriPak SX ePM10 70%
Otrā pakāpe: Varicel V XL ePM1 55%
# gaisa apmaiņ lai uztvertu 95% ePM1: >3


Risinājums, koncentrējoties uz uzlabotu efektivitāti:
Pirmā pakāpe: DriPak SX ePM2,5 65%
Otrā pakāpe: Varicel V XL ePM1 85%
# gaisa apmaiņ lai uztvertu 95% ePM1: >2

Mūsu ieteiktais risinājums maksimālai efektivitātei ar mazāku iespējamo gaisa maiņas skaitu:
Pirmā pakāpe: DriPak NX ePM1 60%
Otrā pakāpe: BioCel V (H)XLA 95, E10 with 98% efficiency on ePM1 particles
# gaisa apmaiņ lai uztvertu 95% ePM1: >1

 


Daļiņu efektivitāte attiecībā pret energoefektivitāti
Parasti veicot uzlabojumus daļiņu savākšanas efektivitātei samazinās energoefektivitāte. Papildus palielinot elektrības patēriņa rēķinus un jūs varētu saskarties arī ar papildu gaisa apstrādes iekārtu ātrāku nolietojumu. Tomēr, pateicoties inovatīvajām filtru konstrukcijām un materiālu pielietošanas iespējām ir iespējams atrast veidu, kā uzlabot daļiņu savākšanas efektivitāti, neradot nevajadzīgu kaitējumu jūsu gaisa apstrādes iekārtām.

Mēs asam šeit lai palīdzētu ar izvēli

AAF piedāvā gaisa filtrēšanas rīku komplektu, piemēram,  TCO Diagnostic® un Sensor360®, lai identificētu jūsu vajadzībām un apstākļiem pielāgotus risinājumus. Mūsu process sākas ar bezmaksas objekta auditu, kas jums nodrošina:

 • Profesionālā analīze
 • Etalona dati
 • Uzlabošanas idejas
 • Standartizēts gaisa filtru saraksts pēc gaisa apstrādes iekārtas 


Lai pieprasītu konsultācijas, sazinieties ar sava apgabala pārstāvi, lai jūs varētu atsākt darbu ar pielāgotu gaisa filtrēšanas risinājumu.

 Download this helpful infographic on a recommended two-stage filtration upgrade.PDF icon

 

Your building requires safety checks prior to reopening after a period of downtime. To aid you in your preparation, we compiled a list of steps that you can follow to feel confident in the cleanliness of your building.

 1. Clean and sterilize all floors, counters, and even the air according to suggestions from the CDC’s COVID-19 Resources for Businesses and Employers.
 2. Prior to running your HVAC system at normal capacity again, replace existing air filters with clean filters.
  1. Safety First – Before replacing dirty air filters, first be sure to wear gloves, a mask, and safety glasses. As you slowly remove the current air filters, take care not to dislodge any of the dust and debris, which can otherwise re-enter the airstream inside your building.
  2. Bag Disposal – Now that you have removed the dirty air filters, place them into bags and seal these bags as further protection against the collected dust and particles harming people who are exposed to them.
  3. Clean Air Filters Installation – Place clean air filters inside the HVAC unit with the air flow arrow pointing toward the blower motor. You will find this air flow arrow on the frame of your air filter.
 3. View these additional tips & suggestions on filtration and disinfection of your HVAC system from ASHRAE (American Society for Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers).
 4. Before reopening your business, ramp up your HVAC system to normal levels, allowing air to circulate for a couple of hours before people enter the building.

 

Importance of Air Filtration

As noted above, healthy buildings experts suggest replacing current air filters as part of this preparation process. In many cases, they urge businesses to upgrade their filter efficiency to capture even more small particles, helping to keep customers and employees safe from airborne particles.

 

Pathogen-carrying Particles

Tiny virus particles generally piggyback on comparatively larger dust particles or droplets as they travel through a building. In general, virus particles tend to hitch a ride on particles and droplets in the size range of 0.3 to 1.0 microns. Fortunately, air filters with a rating of MERV 16 or higher capture a minimum of 95% of airborne particles in this size range.

Piggyback virus Particles Air FIlter

The Case for Upgrading

Even better, a combination of high-efficiency air filters captures nearly all of the particles in this size range, eliminating typical virus-carrying particles from airstreams inside buildings. For example, a MERV 11 prefilter in conjunction with a MERV 16 secondary filter removes 98.66% of particles in the 0.3-1.0 micron size range in one pass. By contrast, if you rely on lower efficiency filters such as a MERV 8 prefilter with a MERV 14 secondary filter, it would take three passes through the filters to remove the same percentage of particles.

Prefilter and Secondary Filter Set UP

Particle Efficiency vs. Energy Efficiency

Generally you can expect that an upgrade in particle efficiency will cause a decrease in energy efficiency. Besides translating to a higher energy bill, you could also be faced with additional wear and tear on your HVAC equipment. However, thanks to innovative filter design and media options, you can usually find a way to upgrade your particle efficiency without breaking the bank or causing undue damage to your HVAC equipment.

 

We’re Here to Help

AAF Flanders offers a suite of air filtration tools, such as TCO Diagnostic® and Sensor360®, to identify a solution that is tailored to your needs and circumstances. Our process starts with a complimentary facility audit, which provides you with:

 • Professional analysis
 • Benchmark data
 • Ideas for improvement
 • Standardized list of air filters by air handler unit

 

Contact a representative in your area to request a FREE air filtration audit, so you can get started on a custom air filtration upgrade.

 Download this helpful infographic on a recommended two-stage filtration upgrade.PDF icon

 

Your building requires safety checks prior to reopening after a period of downtime. To aid you in your preparation, we compiled a list of steps that you can follow to feel confident in the cleanliness of your building.

 1. Clean and sterilize all floors, counters, and even the air according to suggestions from the CDC’s COVID-19 Resources for Businesses and Employers.
 2. Prior to running your HVAC system at normal capacity again, replace existing air filters with clean filters.
  1. Safety First – Before replacing dirty air filters, first be sure to wear gloves, a mask, and safety glasses. As you slowly remove the current air filters, take care not to dislodge any of the dust and debris, which can otherwise re-enter the airstream inside your building.
  2. Bag Disposal – Now that you have removed the dirty air filters, place them into bags and seal these bags as further protection against the collected dust and particles harming people who are exposed to them.
  3. Clean Air Filters Installation – Place clean air filters inside the HVAC unit with the air flow arrow pointing toward the blower motor. You will find this air flow arrow on the frame of your air filter.
 3. View these additional tips & suggestions on filtration and disinfection of your HVAC system from ASHRAE (American Society for Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers).
 4. Before reopening your business, ramp up your HVAC system to normal levels, allowing air to circulate for a couple of hours before people enter the building.

 

Importance of Air Filtration

As noted above, healthy buildings experts suggest replacing current air filters as part of this preparation process. In many cases, they urge businesses to upgrade their filter efficiency to capture even more small particles, helping to keep customers and employees safe from airborne particles.

 

Pathogen-carrying Particles

Tiny virus particles generally piggyback on comparatively larger dust particles or droplets as they travel through a building. In general, virus particles tend to hitch a ride on particles and droplets in the size range of 0.3 to 1.0 microns. Fortunately, air filters with a rating of MERV 16 or higher capture a minimum of 95% of airborne particles in this size range.

Piggyback virus Particles Air FIlter

The Case for Upgrading

Even better, a combination of high-efficiency air filters captures nearly all of the particles in this size range, eliminating typical virus-carrying particles from airstreams inside buildings. For example, a MERV 11 prefilter in conjunction with a MERV 16 secondary filter removes 98.66% of particles in the 0.3-1.0 micron size range in one pass. By contrast, if you rely on lower efficiency filters such as a MERV 8 prefilter with a MERV 14 secondary filter, it would take three passes through the filters to remove the same percentage of particles.

Prefilter and Secondary Filter Set UP

Particle Efficiency vs. Energy Efficiency

Generally you can expect that an upgrade in particle efficiency will cause a decrease in energy efficiency. Besides translating to a higher energy bill, you could also be faced with additional wear and tear on your HVAC equipment. However, thanks to innovative filter design and media options, you can usually find a way to upgrade your particle efficiency without breaking the bank or causing undue damage to your HVAC equipment.

 

We’re Here to Help

AAF Flanders offers a suite of air filtration tools, such as TCO Diagnostic® and Sensor360®, to identify a solution that is tailored to your needs and circumstances. Our process starts with a complimentary facility audit, which provides you with:

 • Professional analysis
 • Benchmark data
 • Ideas for improvement
 • Standardized list of air filters by air handler unit

 

Contact a representative in your area to request a FREE air filtration audit, so you can get started on a custom air filtration upgrade.


 First Stage Second Stage Installed # of Circulations to 
Capture 95% ePM1
Comment
 98% ePM1  -

BioCel V HXL E10, ΔP int. 150 Pa (E10), 
592 x 592 x 440

 > 1x   Single filter, high efficiency, secure
 70% ePM10  55% ePM1  

DriPak SF ΔP, int. 90 Pa (M6)

592 x 592 x 635

---

VVXL 55% ePM1, ΔP int. 75 Pa (F7)

592 x 592 x 292

 > 3x  165 Pa system resistance
 65% ePM2,5  85% ePM1  

DriPak SX, ΔP int. 150 Pa (F7)

592 x 592 x 635

---

VVXL 85% ePM1, ΔP int. 130 Pa (F9)

592 x 592 x 292

  >2 x  280 Pa system resistance, better selection 
 possible with lower resistance and higher efficiency