Vispārīgi Ieteikumi ēku darbības atjaunošanai

KĀ JĀRĪKOJAS PIRMS APMEKLĒTĀJU PLŪSMAS ATJAUNOŠANĀS JŪSU ĒKĀ.