Isännöitsijöiden oletetaan tekevän enemmän vähemmällä.

Huoltotöiden lykkääminen ei ole kestävää toimintaa

Sekä sisäpuolelta tuleva että ulkopuolisten yritysten tuottama paine estävät pyrkimykset säilyttää vallitseva tilanne, parannuksiin keskittymisestä puhumattakaan. Asianmukaisen huollon esteenä ovat erityisesti rakennusten ja järjestelmien ikääntyminen, kiinteistöjen huoltohenkilöstön demografia, aiempaa vähäisempi huoltohenkilöstön määrä ja alhaiset budjetit. Tämän vuoksi huoltotöiden lykkääminen on todellisuutta useimmille isännöitsijöille. Itse asiassa 88 % näistä isännöitsijöistä on sitä mieltä, että huoltotöiden lykkääminen on ongelma.

Keskimääräiset lykättyjen huoltotöiden kustannukset rakennuksen iän mukaan:

       

 

Isännöinti on vaativaa työtä

Alalla vielä olevilla isännöitsijöillä on paljon työtä tehtävänä. Jopa 55 prosenttia näistä isännöitsijöistä sanoo suhtautuvansa suurelta osin passiivisesti tai erittäin passiivisesti vastuualueensa hoitamiseen. Suunnittelemattomiin tilanteisiin ja tapahtumiin reagoiminen vie isännöitsijöiltä 228 tuntia joka vuosi. Toinen isännöitsijöiden kohtaama ongelma-alue ovat asukkaiden valitukset. 49 % isännöitsijöistä kertoo, että valitusten käsittelyyn menee päivittäin kahdesta neljään tuntia. Vuoden 250 työpäivän aikana tämä tarkoittaa, että valitusten ratkaisu vaatii yhteensä jopa 500–1 000 tuntia. 

   

 

Uusi toimintatapa

Oikeiden teknologiaratkaisujen avulla ennakoimattomien huoltotöiden mahdollisuutta voi pienentää tai sen voi jopa poistaa kokonaan. Keskittymällä rakennuksen pitkäaikaisen terveyden kannalta kaikkein kriittisimpiin järjestelmiin organisaatiot voivat myös laatia selkeän, vaiheittaisen toimintamallin lykättyjen huoltotöiden kurimuksesta ennakoivaan huoltoon siirtymiseksi.

Ota yhteyttä AAF/Dinair:n edustajaan, niin saat lisätietoja siitä, mitenälykäs valvontatekniikka, mukaan lukien TCO Diagnostic® ja Sensor360™ voivat parantaa toiminnan tulosta. Saat lisätietoja Sensor360-järjestelmästä napsauttamalla tätä.