Sisäilman epäpuhtaustasot voivat olla viisinkertaisia ulkoilmaan verrattuna

Sisäilmalla tarkoitetaan ilmaa, jota rakennuksen käyttäjät hengittävät. Sisäilman epäpuhtaustasot voivat olla jopa viisinkertaiset ulkoilmaan verrattuna (useissa tapauksissa jopa 100-kertaisia), ja ihmiset viettävät yli 90 % ajastaan sisätiloissa! Lisäksi huono sisäilmanlaatu on viiden suurimman kansanterveyteen kohdistuvan ympäristöriskin joukossa, mutta päätöksentekijät eivät useinkaan ota sitä huomioon.

Laajat tutkimukset osoittavat:

34 % amerikkalaisista työntekijöistä kokee, että 

huono sisäilmanlaatu aiheuttaa poissaoloja


1 000:ta työntekijää kohden huono sisäilmanlaatu aiheuttaa 

600 sairauspäivää vuodessa


Jopa 65 % 

kouluikäisten lasten astmatapauksista voitaisiin välttää asianmukaisella sisäilmanlaadulla


Yhdysvalloissa todetaan jopa kolmesta neljään miljoonaa sairaalaperäistä infektiota vuosittain, 

ja niistä aiheutuu jopa 80 000 kuolemantapausta 


Jopa 1/3 sairaalaperäisistä infektioista liittyy ilmaperäisiin tartuntoihin


Yhdysvaltain liittovaltion säädöstössä on 175 268 sivua 

sisäilmanlaadusta


56 % kaupallisista ylläpitotiimeistä myöntää, ettei heidän 

sisäilmanlaadun ylläpitotoimensa täytä ohjeistusten vaatimuksia


Asianmukaisen ilmansuodatuksen puute on 

tärkein syy huonoon sisäilmanlaatuun

Rakennuksessasi oleva ilma voi sisältää:

  • Homeita, itiöitä, siitepölyä 
  • Häkää, radonia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)
  • Bakteereja, viruksia ja sivutuotteita
  • Ajoneuvojen pakokaasua, teollisuuslaitosten savukaasuja
  • Asbestia, savea, alkuainehiukkasia ja ihmisten toiminnasta peräisin olevia kuituja

Huolestuttaako sisäilmanlaatu? Me voimme auttaa:

Ensimmäinen vaihe AAF/Dinair:in yhteistyöhön ja konsultointiin perustuvassa lähestymistavassa on toteuttaa kattava ilmansuodatuskartoitus jossa analysoimme nykytilanteesi. Sen jälkeen voimme antaa yksityiskohtaista tietoa auditointitulosten perusteella ja toimittaa elinkaarikustannusraportin ja standardisuodatinluettelon. Johtavana ilmansuodatusratkaisujen tarjoajana voimme auttaa luomaan ensiluokkaisen sisäilmanlaadun rakennukseesi ja hallitsemaan LVI-järjestelmääsi paremmin.