Tekniikka ja IoT muuttavat toimitilajohtamista

Kiinteistöautomaation odotettiin olevan ratkaisu 

Pyrkimyksessään löytää ratkaisuja huoltovälin venymisen haasteisiin jotkut kiinteistöpäälliköt ovat hakeneet ratkaisua kiinteistöautomaatiojärjestelmistä (BMS). Nämä tietokoneohjatut järjestelmät ylläpitävät rakennuksen mekaanisia ja sähköisiä laitteistoja, kuten esimerkiksi lämpöpumppuja ja valaistusjärjestelmiä.

BMS-järjestelmät oli tarkoitettu helpottamaan toimitilajohtoa asetusten hallinnassa – yksi asia vähemmän huolehdittavaksi. BMS-järjestelmiin tukeutumisessa on kuitenkin useita haittatekijöitä.

   

Siirtyminen uuteen teknologiaan 

Uudempi ratkaisu venyneen huollon ja jälkikäteen tehtyjen toimenpiteiden siirretyn huollon ja haasteisiin on esineiden Internet (IoT), koneesta koneeseen liitäntä ja tiedonsiirto, joka hyödyntää langattomista laitteista, kuten antureista, kerättyjä tietoja.

Anturit ovat pilvipohjaisia ja keräävät reaaliaikaisia tietoja. Ne voivat tehdä eron eri akustiikkojen välillä, havaita liikkeen tai mitata esimerkiksi PM2.5:n hiukkastasoja. Yksityiskohtainen ja kohdennettu näkemys, joka sisältää vikaantumassa olevien laitteiden tunnistamisen, on se valtava lisäarvo, jonka IoT mahdollistaa ja jota toimitilajohtajat tarvitsevat. Tämän näkemyksen ansiosta kiinteistöpäälliköt pystyvät mikrotasolla kohdentamaan toiminnallisia säästöjä, joista saadaan välittömiä ja mitattavia vaikutuksia.

 

     

 

Älykäs data on vastaus

Ilman älykästä dataa kiinteistöpäälliköt hukkuvat dataan samalla, mutta jäävät paitsi tarpeellista tietoa. Älykäs data toimii kuin pelastusrengas, joka estää huoltojen viivästymisen. Järjestelmän optimoimisella voi vaikuttaa koko kiinteistöön ja se voi pienentää huollon viivästymistä.