Väärä ilmansuodatus = korkeammat energiakustannukset

Ilmansuodatus ja terveellisten sisäilman laadun (Indoor Air Quality, IAQ) tasojen säilyttäminen ovat vain pari esimerkkiä niistä monista toimista, joista yritykset ovat vastuussa. Lykätyn huollon vuoksi LVI-järjestelmiin ja suodatukseen liittyvien päätösten merkittävää vaikutusta ei aina oteta huomioon. Käytetyn energian analysointi voi kuitenkin olla isännöitsijöille kannattavaa, sillä se paljastaa sekä rahaa että aikaa säästävän optimaalisen suodatusjärjestelmän. Seuraavassa on joitakin sisäilman laatuun ja lykättyyn huoltoon liittyviä tosiseikkoja:

Laajat tutkimukset osoittavat:

34 % amerikkalaisista työntekijöistä kokee, että huono sisäilmanlaatu (IAQ) aiheuttaa heille työajan menetyksiä


vähintään 50 % energiankulutuksesta kuluu ilman liikkeeseen


80 % amerikkalaisista pitää puhdasta ilmaa hyvin tärkeänä – missä on nousua vuoden 2012 tuloksesta 75 %


88 % toimitilajohtajista sanoo, että siirretty huolto on ongelma heidän tuotantotiloissaan


Siirretty huolto vaikutti eniten LVI-järjestelmiin


Yhdysvaltain Code of Federal Regulations sisältää 175 268 sivua sisäilmanlaatua (IAQ) koskevaa asiaa


56 % kaupallisista huoltotiimeistä myöntää, että sisäilmanlaadun (IAQ) huoltoja ei tehdä IAQ-ohjeiden mukaan

Edellä oleva huomioiden on tärkeää, että johtoporras ja toimitilajohdon tiimit käyttävät luotettavaa neuvonantajaa ilmansuodatusjärjestelmien optimaalisen valinnan ja käytön tukena.

Monet yritykset kääntyvät AAF/Dinair:in puoleen, koska he:

  • Ovat huolissaan siitä, että heidän järjestelmänsä eivät ole niin hyvin suunniteltuja kuin ne voisivat olla.
  • Pohtivat vaatimustenmukaisuusriskejä.
  • Ovat turhautuneet nykyisten toimittajiensa puutteellisen tuen ja yhteistyön tarjontaan.
  • Ovat huolissaan siitä, että kokonaiskäyttökustannukset (TCO) saattavat kohota tarpeettoman korkeiksi ja haluavat toisen mielipiteen.
  • Pohtivat huonon sisäilmanlaadun vaikutuksia tuottavuudelle ja poissaolojen määrään.

Ilmansuodatuksen tarkastus

Onko sinulla energiankulutusta koskevia huolia?
Voimme aloittaa näin:

LVI-järjestelmiesi perusteellinen ilmansuodatinkartoitus on ensimmäinen, jonka AAF/Dinair tekee, jotta se voi tarjota ammatillista ohjeistusta ja analyysejä kustannussäästöistä ja riskien pienentämisestä. Tämän tarkastuksen tekeminen selvittää tarkasti miten tuotantotilasi sijoittuu parhaiden käytäntöjen osalta vastaavanlaisten tuotantotilojen rinnalle. Pyrimme ymmärtämään tuotantotilan suodatuksen tämänhetkisen tilan ja tunnistamaan miten LVI-järjestelmän toiminnasta saataisi optimaalista.

Tavoitteemme on hyödyntää ydinosaamistamme ja tuotteitamme ja auttaa sinua suojaamaan ympäristöä, ja siten pienentämään kokonaisriskejä ja optimoimaan suodatinkuluja. Toisin sanoen investoimme aikaa auttaaksemme yritystäsi parantamaan toimintatapojaan – ennemmin kuin vain myydäksemme sinulle tuotteen.

Viisi etua, jotka saat ilmansuodatinkartoitus:
  1. Alan asiantuntijatiimin tekemä analyysi tilan nykytilanteesta
  2. Ammattilaisohjaus ja analyysi pienentämään energiakulutusta, vähentämään riskejä ja säästämään aikaa
  3. Arvokasta ja yksityiskohtaista viitearvotietoa
  4. Elinkaarikustannusraportti, joka näyttää sinulle missä LVI-järjestelmäsi voisi toimia vielä paremmin
  5. Standardoitu suodatinluettelo ilmankäsittely-yksikön (AHU) ja käyttökohteen mukaan

Tästä koituu sinulle merkittäviä etuja ja se auttaa säästämään rahaa ja aikaa sekä pienentämään riskejä.