Vähennä kiireellisiä töitä ja priorisoi tärkeimmät 

Jos johto reagoi vasta tilanteen niin vaatiessa, menetetään hyviä tilaisuuksia.

Viivästetyn kunnossapidon korkeat kustannukset  

Menestyspaineiden vuoksi organisaatioissa ja yrityksissä pyritään jatkuvasti tehostamaan, vähentämään hävikkiä ja toimimaan mahdollisimman niukoilla resursseilla. Toisin sanoen yritetään tehdä vähemmällä enemmän — hakemalla kustannussäästöjä kunnossapitobudjettien tasapainotuksella, optimoimalla aikatauluja ja yhdistelemällä prosesseja.

Jos työskentely-ympäristössä on budjetti- ja aikarajoituksia, organisaatiossa toteutetaan helposti viivästetyn kunnossapidon suunnitelmaa, joka aiheuttaa tehtävien kasautumista. Silloin ongelmiin joudutaan yleensä reagoimaan jälkikäteen sen sijaan, että niitä ehkäistäisiin ennalta.

Miksi IV-järjestelmien jatkuva ylläpito 
on tärkeää

  

Puolet tilojen energiakustannuksista koostuvat lämmityksestä, jäähdytyksestä ja ilman siirtämisestä. Jos LVI-järjestelmiä ei huolleta ajoissa tai suunnitelman mukaan, ne eivät toimi tarkoituksenmukaisesti. Puhaltimien ja muiden komponenttien käyttöikä voi lyhentyä ja ne kuluttavat itsensä loppuun. Mitä useammin komponentit käynnistyvät ja sammuvat, sitä enemmän energiaa menee hukkaan ja sitä todennäköisempää on, että energiakustannuksiin tulee piikkejä.

Nyt kannattaa alkaa ennakkosuunnitella rakennusjärjestelmien ylläpitoa

Kun budjetti on tiukka ja resursseja on rajoitetusti, johtoporrasta voi olla vaikea saada investoimaan LVI-ylläpitoon ja suodatinten vaihtoon. Ensimmäinen vaihe puhdasilmakustannusten optimoinnissa on tehdä TCO-analyysi omistamisen kokonaiskustannuksista. Paikallisten olosuhteiden mukaan optimoitavalla suodatusanalyysillä voidaan määrittää parhaat ilmansuodatusratkaisut ja minimoida elinkaarikustannukset. Analyysin avulla sovellus- ja data-analyysiasiantuntijat saavat kattavasti selville ilmansuodatustarpeet , sovellukset ja liiketoiminnan tavoitteet, joiden perustella optimoidaan tehokkuus ja saadaan laskettua TCO-kustannuksia.

Ota yhteyttä AAF/Dinair:in edustajaan, niin saat tietää, miten älykäs valvontateknologia, kuten TCO Diagnostic® ja Sensor360®, voi parantaa operatiivisia tuloksia.