Ostoskeskus vähensi kustannuksia ja tehosti jätteenkäsittelyä DriPak NX- ja DriPak SX -suodattimilla

Asiakasprofiili

  • Ostoskeskuskompleksissa toimii yli 150 liikettä, yli 30 ravintolaa sekä useita toimistoja ja muita yrityksiä
  • Noin 1 600 suodatinta vaihtoa kohden ja kaksi vaihtoa vuodessa

Suodatustilanne

Tämän asiakkaan kanssa haasteena oli suodatinten suuri määrä: niitä oli noin 1 600 kappaletta vaihtoa kohden, ja vaihtoja oli tehtävä kaksi vuodessa. Suodatinten määrä oli suuri ja ostoskompleksi tarvitsi helposti käsiteltävän pakkauksen, koska huoltohenkilöstö käsittelee pakkauksia ahtaissa konetiloissa ja joutuu kuljettamaan suodattimia käsin ostoskeskuksen käytäviä pitkin. Tilanrajoitusten vuoksi pakkaukseen voisi laittaa enintään kaksi kappaletta.

AAF International -ratkaisu

Vaikka yhteistyö sujui hyvin asiakkaan kanssa ja toiveet voitaisiin täyttää toivotusti, AAF:n asiantuntijat tarjosivat optimoitua ratkaisua perustuen kahteen merkittävään kustannustekijään: energiaan ja kierrätykseen.

Kustannus tällä hetkellä asennettuna olevaa suodatinta kohden oli melko vähäinen. Ensi silmäyksellä se vaikutti hyvältä. Kun kuitenkin energiakustannukset huomioitiin, kävi ilmi, että edullisemman hintaiset suodattimet eivät toimineet täydellä teholla. Suodatinten lukumäärän ja usein toistuvien vaihtojen myötä heikko suorituskyky vaikutti kokonaiskäyttökustannuksiin.

Tarjotut vaihtoehtoiset suodattimet toisivat asiakkaalle säästöä sekä energia- että kierrätyskustannuksissa. Näin ollen asiantuntiamme suosittelivat DriPak NX- ja DriPak SX -suodatinten asennusta. Molemmat tuotteet kuluttavat vähemmän energiaa verrattuna kilpailijan suodattimiin.

DriPak NX, DriPak SX

Tulokset

Näiden suodatinten vaihdoista voidaan kiistatta saavuttaa suuria energiansäästöjä, sillä vuotuinen energiankulutus suodatinta kohden on paljon pienempi verrattuna aikaisemmin asennettuihin suodattimiin. Lisäksi asiakkaan jätteenhallinta on helpompaa, koska uudet suodattimet voidaan hävittää kokonaisena yksikkönä. Kustannussäästöjen kokonaissumma realisoituu yhden käyttövuoden jälkeen.

Tähän mennessä asennettujen suodatinten toiminta vaikuttaa luotettavalta, eikä ongelmia ole ollut. Asiakas on täysin tyytyväinen. Muita suodatusvaatimuksia ei ole, ja nykyiseen ilmanlaatuun ollaan tyytyväisiä.