Sairaala

Asiakasprofiili

  • Johtava Texasissa sijaitseva yliopistosairaala, joka vastaa lounaisen Yhdysvaltojen hoitotarpeesta
  • 996 potilaspaikan sairaala
  • 49 omaa, yhteistyö- ja kumppanisairaalaa

Energiasäästöjä suodatuksella

Yksi suurimmista voittoa tavoittelemattomista terveydenhuoltojärjestelmistä Teksasissa päätti äskettäin pienentää energiakustannuksia solmimalla sopimuksen johtavan kiinteistö- ja ympäristöhallintoyrityksen kanssa. AAF International opasti, että tekemällä nykyisistä suodattimista vertailututkimuksen mittaamalla suoraan niiden LVI-järjestelmän suorituskyvyn olisi mahdollista tunnistaa parannusmahdollisuudet ja osoittaa, että vaihtoehtoiset suodatintyypit voivat säästää energiaa ja rahaa.

Tavoitteena oli pienentää energiakustannuksia ja kokonaiskustannuksia (TCO) sekä pienentää laitoksen riskiä jälkimmäisten suodattimien osalta siten, että niiden suodatusteho ei heikentynyt ja valita suodattimet, jotka kestäisivät vähintään 6 kuukautta tai pidempään. Neljän viikon vertailututkimuksessa kirjattiin suoramenetelmänä energiaa, ja verrattiin sairaalan nykyisiä suodattimia suositeltuihin suodattimiin ja dokumentointiin saavutettu kokonaiskustannusten pieneneminen. Tämä menetelmä, jossa mitataan dollaria painehäviötä kohti vuodessa, –on erittäin tarkka ja antaa selkeitä lukuja, joilla voidaan järjestelmällisesti arvioida suositellun suodatusratkaisun arvoa.

Leikkaussalit

Energian suorakirjaus arvioi järjestelmällisesti säästöjä

Energian suorakirjaus osoitti, että nykyinen järjestelmä lisäsi merkittävästi energiakuluja sairaalan kulurakenteeseen. Suositelluilla AAF-suodattimilla oli huomattavasti pienempi painehäviö ja suurempi ilmavirta, mikä pienensi käyttökustannuksia.

Tarkat laskelmat osoittivat, että AHU 1:n dollaria / painehäviö oli 8 000 USD ja AHU 2:n dollaria / painehäviö oli 4 902 USD. Siitä voitiin tehdä johtopäätös, että jos suositellut suodattimet otettaisiin käyttöön, AHU 1:n energiasäästöt olisivat 11 800 USD ja AHU 2:n energiasäästöt olisivat 7 100 USD vuodessa. Tarkkojen laskelmien mukaan suositeltu järjestelmä todettiin paljon tehokkaammaksi ja toimivammaksi ratkaisuksi sairaalan tarpeisiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi suositeltiin myös säännöllistä vaihtoaikataulua.

Kun testitulokset ekstrapoloitiin kattamaan kaikki sairaala-alueen rakennukset, vuotuiset kokonaisenergiasäästöt olivat peräti 398 725 USD. Tämän analyysin perusteella projisoidut vuotuiset kokonaissäästöt kaikista 10 toimitilasta nousisivat peräti 571 640 USD:iin.

TCO Diagnostic® Osoittautunut tarkimmaksi menetelmäksi määritellä energiasäästöt 

AAF International vieraili paikan päällä ja teki saman testauksen edistyneellä analyyttisellä TCO Diagnostic -ohjelmistolla. Analyysi projisoi täsmälleen samat lukemat kuin suora energiakirjausmenetelmä. Tällä voitiin vahvistaa, että TCO Diagnostic -ohjelmiston energiansäästö- ja kokonaiskustannuslaskelmat olivat oikein, ja todentaa ohjelman luotettavuuden suodatuksella saatavista energiasäästöistä. Tämä kyky yhdistää todellisen, paikallisen suodattimen suodatustehotulokset paikallisiin käyttökustannuksiin on TCO Diagnostic -ohjelmiston muista omistajuusohjelmista erottava ominaisuus.