teknologiapuiston suodatus, nanotiedesuodatus

Asiakasprofiili

  • Mikroteknologiapuisto toimii yhdessä AFF:n kumppanin, ENGIE Aximan kanssa
  • Virallisesti hyväksynyt International Association of Science Parks ja RETIS
  • Ranskan teknologiapuistojen kultainen standardi

Suodatustilanne 

Mikroteknologiapuistossa kehitetään tulevaisuuden mikro- ja nanoteknologiatuotteita. Tutkimusta tehdään tekniikan aloilla, kuten mikro- ja nanoteknologiassa, optiikassa, robotiikassa, biolääketieteessä ja sähköisissä terveyspalveluissa.

Jotta tutkijoilla olisi optimaaliset olot tutkimustyöhön, teknologiapuisto asennutti puhdastilan ja ylläpitää sitä. Puhdastila oli jo varustettu puhallinsuodatinyksiköillä (FFU), jotka AAF:n kilpailija oli toimittanut.

Puhdastilan suunnittelun yhteydessä suunnittelijat edellyttivät toimivaa suodatusratkaisua, mutta totesivat ajan kuluessa, että valittu puhallinsuodatinyksikkö (FFU) oli riittämätön halutun puhdastilaluokituksen saavuttamiseen.

AAF International -ratkaisu 

Asiakas päätti laajentaa puhdastilaa ja AAF suunnitteli yhteistyössä ENGIE Aximan kanssa paremman ilmansyöttöratkaisun. Tuotteeksi valittiin FFU, jotta vältettäisiin laajan kanaviston rakennustyöt.

Paikallisten olosuhteiden tarkastuksen jälkeen oli ilmeistä, että vakiokokoisilla FFU-yksiköillä ei olisi mahdollista suodattaa tilojen kokonaisalaa ja saavuttaa vaadittuja puhdastilaluokituksia. Räätälöity ratkaisu oli siksi välttämätön.

Asiantuntiamme suunnittelivat konseptin, johon sisältyi 76 mukautettua FFU-yksikköä (varustettuna H14- ja U15-suodattimilla, jotka voitiin vaihtaa sisäkautta) ja niiden kattoritilät, pisaralamput ja ohjausjärjestelmä. AAF:n tuotekonseptin mukaan määritettiin viisi erilaista puhdastila-aluetta. Jokainen alue varustettiin erillisellä FFU-ryhmällä, jonka ansiosta asiakas pystyi täyttämään eri ISO-luokitusvaatimukset. Suunnitelma esitettiin asiakkaalle yhdessä ENGIE Aximan kanssa.)-

Tulokset

Tuotesuunnitelman mukaisesti AAF asensi yhteistyössä kumppaniyrityksen (AFS) kanssa kattoritilän, ja toteutti räätälöityjen FFU-yksiköiden ja pisaravalaisimien asennukset. AAF ja kumppaniyritys asensivat myös kaikkien FFU-yksiköiden virransyötön samoin kuin ilmansyötön ohjauksessa ja valvonnassa välttämättömän BUS-järjestelmän.

Asennuksen jälkeen kaikki puhdastilat toimivat suunnitellusti ja saavuttavat vaaditut ISO-luokitukset ongelmitta.