Käyttö

Asiakasprofiili

  • 595 potilaspaikan sairaalajärjestelmä
  • 3 erillistä sairaala-aluetta
  • Maan johtavia sydäntautien erikoissairaaloita

Suodatustilanne

Pitkäaikainen AAF:n asiakas on käyttänyt tuotteitamme kahdessa kolmesta sairaalastaan useiden vuosien ajan. Kolmas sairaala-alue siirtyi AAF:n tuotteisiin 2009. Sairaaloissa käytettiin jälkimmäisen portaan suodattimina DriPak®-suodattimia, VariCel®-suodattimia ja VariCel® M-Pak -suodattimia, sekä rajallisesti HEPA-suodattimia uudessa leikkausyksikössä.

Sairaala esitti tarpeen sisäilmanlaadun (IAQ) parantamisesta kriittisillä alueilla ja luotti AAF:n vuosien laadukkaaseen palveluun pyytämällä esittelemään jälkimmäisen portaan suodattimien uusinnan etuja. Ottaen huomioon, että sairaalainfektiot voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia seurauksia jokaiselle terveydenhuoltolaitokselle, AAF oli valmistautunut tarjoamaan sairaalajärjestelmälle käytännön ratkaisuja.

Sairaalainfektiot

Tekninen tilanne

Sairaalajärjestelmässä oli lukuisia eri ilmanvaihtokoneita joiden käyttöikä vaihteli kahden ja 30 vuoden välillä. AAF:n myyntiedustajan tekemän ilmansuodatusjärjestelmän tutkimus paljasti parannustarpeita erityisesti vanhempien IV-koneiden osalta.

AAF-ratkaisu

Auttaakseen sairaalahallintoa tekemään parhaiten tarpeitaan vastaavat päätökset AAF esitti päätöksen tekoa varten hyvän, paremman ja parhaan ratkaisun:

Hyvä:
Jatkaa MERV 14 VariCel M-Pak -suodattimien käyttöä ja uusia tarpeen mukaan. Suodatinkehikoiden uusiminen tarvittaessa ja tiivisteiden ja salpojen tarkastus/vaihtaminen, jotta varmistetaan että ohivirtaus pidetään minimissä. Tämä ratkaisu tarjosi pienimmät kustannukset ja hieman aiempaa paremman sisäilman laatutason (IAQ).

Parempi:
Uusitaan kaikki jälkimmäisen portaan suodattimet ja suodatinkehikot MERV 15 VariCel® VXL -suodattimiksi. VariCel M-Pak -suodattimiin verrattuna tämä vaihtoehto toi energiakustannussäästöjä ja paransi kaikkien jälkimmäisen portaan suodatinten suodatusteholuokitusta yhdellä tasolla. Lisäksi tämä vaihtoehto tarjosi pidemmän suodattimen elinkaaren ja paremman ilmavirran.

Paras:
Uusitaan jälkimmäisen portaan suodattimet AAF:n MEGAcel® I -suodattimiin joissa käytetään ePTFE-tekniikkaa. Perinteiset HEPA-suodattimet tuottavat paljon korkeamman painehäviön eikä niitä yleensä käytetä ilman kalliita uudistuksia ilmanvaihtokoneisiin. MEGAcel I -suodatin tarjosi kuitenkin sairaalalle epätavallisen vaihtoehdon – HEPA-suodatuksen, jonka painehäviö oli pienin mahdollinen! Tämä vaihtoehto mahdollisti sairaalalle optimaaliset sisäilman laatutasot (IAQ) ja lisäetuna energiasäästöjä.

Uusimisen edut

AAF työskenteli sairaalajärjestelmän parissa voidakseen tarjota vaihtoehtoja, jotka täyttäisivät paitsi sairaalan sisäilman laatuvaatimukset, myös taloudelliset vaatimukset. Lopuksi kaikissa kolmessa sairaala-alueessa päätettiin ottaa käyttöön AAF:n MEGAcel I -suodattimia sairaalaan kriittisillä alueilla (ensiapu, kirurginen osasto, teho-osasto jne.). MEGAcel I -suodattimet täyttävät ilmavirta- ja erotusastevaatimukset kriittisissä käyttökohteissa, joissa ilman mukana kulkeutuvia epäpuhtauksia on valvottava huolellisesti.

Kun MEGAcel I -suodattimet oli asennettu, AHU-järjestelmässä tehtiin hiukkasmäärätesti. Testissä mitattiin hiukkasten määrää järjestelmän suodatinta edeltävässä ja suodattimen jälkeisessä ilmassa juuri asennetuissa MEGAcel I -suodattimissa, ja tuloksia vertailtiin MERV 14 -suodattimien hiukkasmäärätuloksiin. Tulokset osoittivat sairaalan ilmanlaadussa merkittävää parannusta.

 

Sairaala päätti uusia myös potilashoidon ja ei-kriittisten tilojen suodattimet AAF:n VariCel VXL -suodattimiin. PerfectPleat® HC M8 -suodattimia käytettiin esisuodattimina. Sairaalalla on nyt riittävä todennus sille, että potilaille ja henkilöstölle tuleva ilmanlaatu on paras mahdollinen saatavilla oleva.