Asiakasprofiili

  • Louisvillen yliopistosairaala Kentuckyn Louisvillessä
  • 404 vuodepaikan sairaala toimii alueen johtavana opetus- ja tutkimuslaitoksena
  • Alueen ainoa 1-tason traumakeskus
  • Kansallisesti tunnustettu traumojen, halvauksien, korkean riskin raskauksien, röntgen-/diagnosointipalvelujen, syöpähoidon ja alueellisten kliinisten palvelujen johtava laitos

Suodatustilanne

Ilmastointikone (AHU 16) oli alun perin asennettu huolehtimaan sairaalan onkologisen osaston ilmavirtauksesta. Vuosien myötä siihen oli lisätty kanavia, ja nyt AHU 16 huolehti ilmavirrasta sairaalan viidellä alueella. Louisvillen yliopistosairaalan tekniikkajohtaja etsi vaihtoehtoa kalliin moottorin vaihdolle ja pyysi AAF Flandersia arvioimaan sairaalan tämänhetkisen suodatusjärjestelmän ja suosittelemaan kannattavaa ratkaisua AHU 16 -ilmastointikoneelle.

AHU 16 -ilmastointikoneessa on sisääntulon sulkupelti, jotka ohjaavat tulopuhaltimen virtaa. Säädettävät sulkupellit eivät pystyneet tuottamaan riittävää ilmamäärää täysin avoimessa asennossakaan järjestelmän suuren staattisen paineen vuoksi. Puhaltimen ja sen moottorin toimintateho vaikuttivat suoraan ilmastointikoneesta poistuvaan ilmavirtaan. Lisäkuorman kanssa ilmastointikone ei saanut ilmanvaihtoon tarvittua ilmaa. Jotta järjestelmään saataisiin lisää ilmaa, 73kW puhallinmoottoria olisi pitänyt nopeuttaa tai se olisi pitänyt vaihtaa, mikä olisi ollut sairaalalle erittäin kallis hankinta. 

Nykyinen 3-vaiheinen suodatusjärjestelmä koostui AmerSeal® Cube -esisuodattimista, toisen suodatusportaan VariCel® II -suodattimista ja suuren kapasiteetin AstroCel® I HEPA -loppusuodattimista.

AAF:n ratkaisu

AAF:n edustajat havaitsivat mahdollisuuden yhden suodatusportaan poistamiselle, jolloin voitaisiin arvioida, paranisiko ilmavirtaus ja vähenisikö energiankulutus. Kokonaiskäyttökustannukset (TCO) analysoitiin, jotta voitiin määrittää 2-vaiheiseen suodatusjärjestelmän siirtymisen mahdolliset energiansäästöedut Louisvillen yliopistosairaalan antamilla parametreilla. AAF:n monipuolinen TCO-ohjelma ottaa huomioon sähkön hinnan (kWh), työkustannukset, suodatinten kustannukset, ilmamäärän, käyttötunnit, painehäviön ja hävityskustannukset.AmerSeal-kuutiosuodattimet poistettiin järjestelmästä. Samalla esisuodatusvaiheesta luovuttiin.VariCel II -suodatinten tilalle vaihdettiin VariCel® VXL -suodattimet, AAF Flandersin 8-paneeliset tehokkaat suodattimet, jotka on suunniteltu käyttöön vaativissa olosuhteissa. Suuren kapasiteetin AstroCel I HEPA -suodattimet päivitettiin MEGAcel® I HEPA -suodattimiin, joissa on käytössä tehokas ja vain vähän energiaa kuluttava ePTFE-suodatustekniikka. Louisvillen yliopistosairaala antoi sitten AAF Flandersin seurata painehäviön muutoksia koko suodatinosiolla seuraavien 12 kuukauden ajan.

 
 
 

Energiansäästöedut

AAF:n TCO-analyysissa arvioitiin alkuperäisen 3-vaiheisen suodatusjärjestelmän kokoonpano sekä ehdotettu 2-vaiheinen järjestelmä. Sairaalan tekniikkajohtaja suostui ottamaan ehdotetun järjestelmän koekäyttöön ja kirjaamaan suodatinten painehäviön joka kuukausi muutosten seurantaa varten. Sairaalan lukemista saadut tulokset vahvistivat säännöllisesti MEGAcel I -suodatinten ja VariCel VXL -suodatinten vähentyneen painehäviön. Vähentyneestä painehäviöstä seurasi ilmavirran parantuminen koko järjestelmässä, jolloin moottorin kallista päivitystä ei lopulta tarvittu.

”12 kuukauden kokeilumme jälkeen suodattimet ovat osoittautuneet suorituskykyisiksi ja kustannustehokkaiksi”, sairaalan tekniikkajohtaja John Gildehaus, CHFM, sanoo. AAF:n ratkaisujen avulla Louisvillen yliopistosairaalaan saatiin parempi ilmavirtaus, pienempi energiankulutus ja työmäärän väheneminen suodatinten vaihtojen vähenemisen myötä, mistä kaikesta seurasi kokonaissäästöjä. Alkuperäisen järjestelmän kokoonpanon vuosikustannukset olivat 16 730 $ (n. 14 000 €). Uudesta ratkaisusta aiheutui vuodessa kustannuksia 9 277 $ (n. 8 000 €) . Muutoksella saavutettiin 7 259 $:n (n. 6 000 €:n) vuosisäästöt!