Asiakasprofiili

  • Sijaitsee Pohjois-Carolinassa
  • Yleislääketieteen ja sydän- ja verisuonitautien voittoa tavoittelematon sairaala
  • 247 potilaspaikkaa, 194 lääkäriä

Suodatustilanne

Kiireinen, voittoa tavoittelematon sairaala tarvitsi ilmansuodatuksen vaihtojärjestelmän optimoimista, jotta säännöllinen vaihtoaikataulu saataisiin laadittua. Sairaalan kiinteistöpäällikkö halusi varmistaa, että sisäilman laatu (IAQ) oli korkein mahdollinen, jotta voitaisi varmistaa potilaiden hyvinvointi ja ehkäistä sairaalainfektiot (HAI). Miellyttävän, terveellisen ja hajuttoman ympäristön tarjoaminen oli ensisijainen tavoite, sillä potilaiden heikentynyt immuunijärjestelmä teki potilaista alttiimpia terveyshaitoille. 

AAF International tarjoutui tekemään perusteellisen ilmansuodatinkartoituksen sairaalan LVI-järjestelmille, jotta voitaisiin tarjota ammatillista opastusta ja analyysejä kustannussäästöistä ja riskien pienentämisestä. Tarkastuksen ansiosta AAF International pystyisi optimoimaan sairaalan suodatinkustannukset.

AAF-ratkaisu

AAF International työskenteli yhdessä kiinteistöjohtajan ja -päällikön kanssa ja teki täydellisen ilmansuodatintarkastuksen kaikissa LVI-koneissa, joka osoitti ongelmat/ratkaisut sekä kriittisillä että muilla alueilla, joilla tarvittiin lisää ilmavirtaa. AAF International keskusteli myös suodatinvaihtojen ensisijaisuudesta ja tarkasti järjestelmällisesti kunkin alueen ilmankäsittely-koneet, mukaan lukien leikkaussalit, lääkehuoltotilat ja potilastilat. Lopuksi AAF International suunnitteli Suodatuksen laadunvalvontaohjelman dokumentaation. 

Ilmansuodatuksen tarkastus

Tulokset

Sairaalan huoltohenkilöstöllä on nyt täydellinen ilmansuodattimien matriisilomake, jolla ilmansuodatinvaihdot voidaan suunnitella ajoissa tehtäviksi. AAF Internationalin tarkastus toi sairaalalle myös seuraavia etuja:

  • Kustannussäästöjä
  • Ilmansuodattimen parempi suodatusteho
  • Kohdennetut suodattimien uusinnat
  • Tehokkaampi suunnittelu ja ajoitus
  • Parempi vaatimustenmukaisuus
  • Yhtenäistetyt toiminnot

Sairaala oli tyytyväinen AAF Internationalin tekemään kattavaan työhön sairaalan kiinteistöhuollon tukena sairaalan Suodatuksen laadunvalvontaohjelman toteutuksessa. AAF International takasi olevansa kiinteistöhuollon tukena, jotta paras ilmanlaatu saadaan ylläpidettyä potilaille ja työntekijöille, ja sairaalassa käytetäänkin tällä hetkellä vain AAF Internationalin suodattimia.