Autojen kokoonpanotehtaan suodatus

Asiakasprofiili

  • Autojen kokoonpanotehdas
  • Autoalan suurin tehdas Ranskan ulkopuolella
  • 2 400 autoa valmistetaan päivittäin
  • Noin 5 000 työntekijää

Suodatustilanne

Autotehtaalla on kuviomeisto-, Body in White -maalaus- ja kokoonpanolinjat. Noin 2 400 eri mallista autoa lähtee tehtaalta päivässä. 

Korkean valmistusnopeuden ylläpitäminen edellyttää, että asiakas voi luottaa tehokkaaseen toimintaprosessiin mukaan lukien suodattimien toimittaminen kaikkiin käyttökohteisiin.

Suodattimien hankintaa eri käyttökohteisiin tehtaalla ei ollut koordinoitu, minkä vuosi suodattimia hankittiin lukuisilta eri toimittajilta. Tästä seurasi koordinaatio-ongelmia, jotka pidensivät toimitusaikoja sekä teknisiä ongelmia, jotka viivästyttivät tuotantoa.

AAF-ratkaisu

AAF tarjosi asiakkaalle kattavaa huoltosopimusta tarjotakseen erilaisia suodattimia, joita tarvitaan tehtaalla eri käyttökohteissa: ilmansuodattimia, maalisuodattimia, vesisuodattimia, öljysuodattimia sekä korkeapainesuodattimia. Yleisenä tavoitteena oli vähentää energiakustannuksia ja kasvattaa suodattimien käyttöikää.

Kattavan huoltosopimuksen onnistuneen käyttöönoton kannalta oli tärkeää, että kaikki eri osastojen vaatimukset otettiin huomioon. Ylläpito-, maalaus-, hankinta- ja toimitusketjuosastoilla oli kullakin omat tavoitteensa, jotka oli otettava erikseen huomioon.

Erityistä huomiota kiinnitettiin maalauslinjaosastoon, koska siellä tapahtuneilla epäonnistumisilla on suurimmat negatiiviset seuraukset, nimittäin vastamaalattujen autojen kontaminaatio, joka edellyttäisi aikaa vievää ja kallista uudelleentyöstämistä.

Tämä kokoonpanotehdas olisi asiakkaan ensimmäinen kohde, jossa kattava huoltosopimus otettaisiin käyttöön. Asiakkaalla oli siis ymmärrettäviä huolia, kykeneekö AAF hallitsemaan tällaista monimutkaista projektia. Sen vuoksi AAF noudatti askel askeleelta -lähestymistapaa käyttöönottovaiheessa. Tämä prosessi onnistui erinomaisesti.

Tulokset

Useiden kuukausien käyttöönottotyön jälkeen AAF:n kattava palveluratkaisu saatiin kokonaan käyttöön ja se on ollut käytössä luotettavasti kolmen vuoden ajan. Käyttöönoton jälkeen tämä kokoonpanotehdas on onnistunut merkittäviin parannuksiin verrattuna tilanteeseen ennen AAF-kumppanuuden aloittamista.

Lisäksi asiakkaan koko autokonserni hyötyy tämän projektin onnistumisesta. Projekti esiteltiin konsernille ja sen seurauksena lähestymistapa otettiin käyttöön myös Euroopan hankintaosastolla. Myös kaksi muuta tehdasta ovat ottaneet käyttöön vastaavat suodatusratkaisut AAF:ltä.