Sisäilmanlaadun (IAQ) ratkaiseva merkitys

Hotellin asiakkaiden kokemus on kriittisen tärkeää erittäin kilpailukykyiselle ja jatkuvasti muuttuvalle alalle. Erinomainen sisäilman laatu (IAQ) on keskeinen osa tätä kokemusta. Hotellissa tai kokous- tai kasinoympäristössä ihmiset viettävät 80 prosenttia ajastaan rakennusten sisällä. Sisätilat ovat siis olennainen osa palvelun laatua. Vieraat haluavat terveellisen ja viihtyisän ympäristön, jotta he voisivat olla tuottavia kokouksissa ja nauttia vapaa-ajastaan, olivatpa he huoneissaan, ravintolassa tai muualla tiloissa. Samalla työntekijöiden on pystyttävä toimimaan tehokkaasti. Tavoitteiden täyttämiseksi hyvä sisäilman laatu on oleellinen asia.


Tilojen ilmassa voi olla:

  • Homeita, itiöitä, siitepölyä
  • Häkää, radonia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)
  • Bakteereja, viruksia ja sivutuotteita
  • Ajoneuvojen pakokaasua, teollisuuslaitosten savukaasuja
  • Asbestia, savea, alkeishiukkasia ja keinokuituja

Laajat tutkimukset osoittavat:

Pelkästään Yhdysvalloissa hotellit pitävät sisällään yli 5 miljardia neliömetriä tilaa, lähes 5 miljoonaa huonetta ja lähes

4 miljardin dollarin vuotuisen energiankulutuksen


56 % kaupallisista ylläpitotiimeistä myöntää, ettei heidän

sisäilmanlaadun ylläpitotoimensa täytä ohjeistusten vaatimuksia


Asianmukaisen ilmansuodatuksen puute on

tärkein syy huonoon sisäilmanlaatuun

Optimoi ympäristösi

Hotellien ilmansuodatusjärjestelmien on kyettävä käsittelemään suhteellisen suuria ilmamääriä. Noin  50 % tilojen energiakustannuksista koostuu ilman lämmityksestä, jäähdytyksestä ja  siirtämisestä. Kun otetaan huomioon omistuksen kokonaiskustannukset (TCO), on tärkeää muistaa , että kustannustehokkaan rakennuksen suunniteltu ylläpito on tärkeä  askel laitteistojen energiatehokkuuden ylläpitämisessä, kalliiden seisokkien minimoinnissa  ja laitteiston käyttöiän jatkamisessa.

Vihreiden rakennusten kustannustehokas suunnittelu

Vihreät rakennukset käyttävät keskimäärin 26 % vähemmän energiaa, tuottavat 33 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä, kuluttavat 30 % vähemmän käyttövettä ja tuottavat 50–75 % vähemmän kiinteää jätettä kaatopaikoille ja polttolaitoksiin. Hotellien ja ravintoloiden mahdollisuudet ottaa käyttöön vihreät rakennusstrategiat suunnittelussa, rakentamisessa ja päivittäisissä toiminnoissa tekevät liiketoiminnasta järkevää ja voivat olla tärkeä osa yrityksen sitoutumista kestävään kehitykseen.

AAF International voi auttaa sinua prosesseissa, joita vaaditaan  Building Research Establishment Environmental  Assessment Method (BREEAM) -sertifioinnin saamiseksi. BREEAM, joka on pisimpään käytössä ollut ja johtava rakennusten kestävyyden arviointi-, luokittelu- ja sertifiointimenetelmä, toimii vihreiden rakennusten benchmarkina 78 eri maassa joka puolella maailmaa.

Ilmansuodatusstrategiat vaikuttavat myös Leadership in Energy and Environmental Design® (LEED®) -sertifioinnin mukaisten pisteiden ansaitsemiseen. Yhdysvaltain vihreiden rakennusten neuvoston hallinnoima LEED® Green Building Rating System™ on aikaisemmin ollut käytössä pääasiassa Yhdysvalloissa, mutta nyt sitä käytetään kaikkialla maailmassa rakennusten ympäristövaikutusten arviointiin.