Sisäilman laatu (IAQ) on kriittisen tärkeää potilaiden ja työntekijöiden turvallisuudelle

Puhdas ilma on tärkeää sairaaloissa ja terveydenhuollon toimitiloissa, jotta potilaat, henkilöstö ja vierailijat voidaan suojata ilmateitse tarttuvilta sairauksilta ja infektioilta sekä tarjota miellyttävä, terveellinen ja hajuton ympäristö. Toimitilan sisäilman laatu (IAQ), jolla viitataan rakennuksen käyttäjien hengittämään ilmaan, on ensisijaisen tärkeä, koska potilaiden heikentyneet immuunijärjestelmät altistavat heidät helpommin vakaville terveyshaitoille. Huono sisäilman laatu (IAQ) on viiden suurimman kansanterveyteen kohdistuvan ympäristöriskin joukossa.

Rakennuksessasi oleva ilma voi sisältää: 

  • Homeita, itiöitä, siitepölyä 
  • Häkää, radonia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)
  • Bakteereja, viruksia ja sivutuotteita
  • Ajoneuvojen pakokaasua, teollisuuslaitosten savukaasuja
  • Asbestia, savea, alkeishiukkasia ja keinokuituja

Laajat tutkimukset osoittavat:

Vuosittain todetaan jopa kolmesta neljään miljoonaa sairaalaperäistä infektiota (HAI), 

joista jopa 80 000 johtaa kuolemaan


Jopa kolmannes 

sairaalaperäisistä infektioista liittyy ilmaperäisiin tartuntoihin


Tällä hetkellä 

Yhdysvaltain Code of Federal Regulations sisältää 175 268 sivua sisäilmanlaatua (IAQ)koskevaa asiaa


56 % kaupallisista ylläpitotiimeistä myöntää, ettei heidän 

sisäilmanlaadun ylläpitotoimensa täytä ohjeistusten vaatimuksia


Asianmukaisen ilmansuodatuksen puute on 

tärkein syy huonoon sisäilmanlaatuun

Vähennä riskiä optimoimalla ympäristösi

Kun otetaan huomioon mahdolliset tartuntatauteja sairastavat potilaat ja heidän omaisensa, on erittäin tärkeää vähentää riskejä poistamalla laitoksen sisä- ja ulkotiloissa muodostuvat ilmassa kulkeutuvat. epäpuhtaudet. Sen lisäksi, että epäpuhtauksilla on haitallinen vaikutus potilaisiin ja sairaalan henkilöstöön, syövyttävät kaasut voivat vahingoittaa IV-koneita, valvontahuoneita ja sähkölaitteistoja, diagnostisia välineitä, röntgenlaitteita ja toimistolaitteita. 

Oletko huolissasi siitä, ettei ympäristösi ole optimoitu? Näin voimme auttaa:

LVI-järjestelmiesi perusteellinen ilmansuodatinkartoitus on ensimmäinen toimi, jonka AAF/Dinair tekee voidakseen tarjota ammatillista ohjeistusta ja analyysejä kustannussäästöistä ja riskien pienentämisestä. Tämän tarkastuksen avulla pyrimme ymmärtämään nykyisen tilanteesi ja ilmansuodatuksen kokonaistarpeesi, käyttökohteesi ja ilman kokonaislaadun tavoitteesi. Tämä räätälöity ilmansuodatinkartoitus ei maksa sinulle mitään ja sen avulla voit saada huomattavia etuja, sillä se auttaa sinua sekä säästämään rahaa että aikaa.