Juoma- ja elintarviketeollisuudessa suodatus on elintärkeää ristikontaminaation estämisessä, mikä takaa johdonmukaiset ja laadukkaat tuotteet sekä suojelee ihmisiä ja prosessilaitteistoja. Ristikontaminaatio voi johtaa tuotantoseisokkeihin ja tuotteiden menetyksiin, jotka molemmat vaikuttavat elintarvike- ja juomatehtaan tuottoon ja kannattavuuteen. Hyvin tiivistetyn ympäristön luominen on ensimmäinen askel ristikontaminaation ehkäisemiseksi, ja ylimääräisen suodatuksen ansiosta prosessin eheyden ylläpitäminen on avainasemassa.

Suojaa tuotteesi, asiakkaasi ja maineesi.

Kun elintarvike- tai juomateollisuus haluaa tehdä johdonmukaisen ja laadukkaan tuotteen, suodatus on tärkeässä osassa estämässä homeen, itiöiden, bakteerien, virusten ja muiden sivutuotteiden pääsyn valmistustilaan. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuustekijät sekä valmistustilan sisällä että sen ulkopuolella. Sekä tuotantotyöntekijät että ulkopuolinen ympäristö tarvitsevat suojaa sellaisilta kontaminaatiotyypeiltä, jotka voivat vapautua ilmaan.

Elintarvike- ja juomateollisuuden ilmassa voi olla:

  • Homeita, itiöitä, bakteereita ja viruksia 
  • Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)
  • Pahanhajuisia yhdisteitä (esim. etikka)
  • Hienoja pölyjä sokerista, jauhoista ja/tai muista kuivista aineosista

Laajat tutkimukset osoittavat:

  • Määräykset muuttuvat ja lisääntyvät jatkuvasti
  • 56 % kaupallisista huoltotiimeistä myöntää, että sisäilmanlaadun (IAQ) huoltoja ei tehdä IAQ-ohjeiden mukaan
  • Sisäilman epäpuhtaustasot voivat olla jopa viisinkertaiset ulkoilmaan verrattuna (useissa tapauksissa jopa 100-kertaisia).
  • Asianmukaisen ilmansuodatuksen puute on suurin huonon sisäilmanlaadun syy

Riskien pienentäminen ja kulujen optimointi neuvonantajia hyödyntäen

AAF International arvio elintarvike- ja juomateollisuuden käyttämien tilojen tiivistämistä, suodatuksen tehokkuutta ja mahdollisuuksia jatkuviin parannuksiin. Yhteistyössä konsultatiivisia ratkaisuja tarjoava lähestymistapa pyrkii selvittämään ilmansuodatustarpeet, käyttökohteet ja kokonaisilmanlaadun tavoitteet. Se antaa myös neuvoja kokonaisilmanlaatua koskevista lakisääteisistä vaatimuksista. 

Monet elintarvike- ja juomateollisuuden laitokset hyötyvät jo nyt AAF/Dinairi:n tunnetusta ilmansuodatuksesta. Laajan tuotevalikoiman yhdistäminen korkean tason tekniseen tukeen on tuottanut huomattavasti parempia tuloksia monille tyytyväisille asiakkaille.

Haluatko suoriutua vieläkin paremmin? Me voimme auttaa:

LVI-järjestelmiesi perusteellinen ilmansuodatinkartoitus on ensimmäinen toimi, jonka AAF/Dinair tekee voidakseen tarjota ammatillista ohjeistusta ja kartoituksia kustannussäästöistä ja riskien pienentämisestä. Tämän tarkastuksen avulla pyrimme ymmärtämään nykyisen tilanteesi ja antamaan sinulle neuvoja siitä, kuinka järjestelmäsi voisi toimia vielä tehokkaammin. Tämä räätälöity ilmansuodatuskartoitus ei maksa sinulle mitään ja sen avulla voit saada huomattavia etuja, sillä se auttaa sinua sekä säästämään rahaa että aikaa.