Tuotteen yleiskatsaus

 • Saatavana erotusasteluokissa ≥ 99,995 % ja ≥ 99,99995 % MPPS:lle (H14 ja U16 standardin EN1822-1:2009 mukaan)
 • Patentti vireillä ePTFE materiaaliin, jossa polymeeripohjainen kaksinkertainen kalvo materiaali 
 • Markkinoiden pienimmän painehäviön mini-pleat-HEPA-suodatin
 • Runko anodisoitua puristettua alumiinia tai ruostumatonta terästä
 • Saatavana geeli-, polyuretaani rengas- tai Knife edge -tiivisteisenä
 • Lämpömuovatut kuumaliimaerottimet

Tyypilliset käyttökohteet

Kehyksen materiaali
 • Alumiini
Suurin käyttölämpötila
 • 70 ˚C

AAF Internationalin ePTFE-tekniikka - Uusi vaihtoehto hauraille HEPA-mikrolasikuitusuodattimille

Erityisesti lääketeollisuuden ainutlaatuisiin vaatimuksiin ja haasteisiin suunniteltu MEGAcel II minivekattu HEPA -suodatin on todistetusti kestävä ja suodattaa hiukkasia tehokkaasti. Lisäksi se on polyalfaolefiinien (PAO) kanssa yhteensopiva. Painehäviö on erittäin pieni, kuten mm. lääkkeiden valmistuksen asettamien vaatimusten mukaisesti pitää olla. Se on paras valinta vaativiin sovelluksiin ja säästää sekä aikaa että rahaa vähentäen samalla kontaminaatiovaaraa ja odottamattomia haitallisia käyttökatkoksia. MEGAcel II -suodattimilla on minivekattujen HEPA-suodattimien pienimmät kokonaiskäyttökustannukset ja ne auttavat sinua suojelemaan ympäristöä, pienentämään liiketoimintariskiä ja optimoimaan puhdasilman kustannukset.

Taattu luotettavuus ja erinomainen suodatusteho

 • MEGAcel II on suunniteltu lisäämään puhdastilan käyttöaikaa ja pienentämään lääkevalmistukseen liittyviä riskejä
 • Lääketeollisuusluokiteltu ePTFE-materiaali on osoittautunut kestävämmäksi kuin mikrolasikuitu ja tarjoaa ensiluokkaisen suodatustehon
 • Ylivoimainen kestävyys ja vetolujuus, joka on 84 kertaa suurempi kuin vekatun mikrolasikuidun lujuus
 • Kemiallinen kestävyys vähentää materiaalin heikkenemistä voimakkaasti syövyttävissä ympäristöissä
 • Erinomainen vedenkestävyys verrattuna hyvin hienoon mikrolasikuituun
 • Erittäin vähäiset kemiallisten aineosien VOC-päästöt, tuloksena mahdollisimman korkealaatuinen puhdasilma
 • Minivekattujen HEPA-suodattimien alhaisin painehäviö, mikä vähentää energiankulutusta ja mahdollistaa merkittävät säästöt
 • MEGAcel II ja ePTFE-materiaali valmistetaan, testataan ja pakataan ISO 7 -sertifioiduissa puhdastiloissa, jotta varmistetaan korkein mahdollinen puhtaus, laatu ja yhtenevyys

Alan johtava kestävyys

Puolueettomat testit ovat osoittaneet, että MEGAcel II HEPA -suodattimet ja ePTFE-materiaali omaavat ensiluokkaisen mekaanisen lujuuden verrattuna suodattimiin, joissa on erittäin hienoa mikrolasikuitumateriaalia.


Ensiluokkainen mekaaninen lujuus näkyy parhaiten korkeassa vetolujuudessa, murtumispaineessa ja kulumiskestävyydessä. ePTFE -materiaalitekniikka säilyttää eheytensä ja korkean kestävyytensä ja ehkäisee mahdollisia vaurioita, kuten käsittely- ja asennusvirheistä aiheutuvia. Sen ansiosta suodatinmateriaalin rikkoutumisriski on minimoitu ja kontaminaatiota aiheuttavien kuituhiukkasten pääsy ilmavirtaukseen voidaan eliminoida. Siten puhdastiloihin tulevien kontaminanttien riski pienenee. Steriilien tuotteiden ja puhdastilan henkilöstön suojaus on optimoitu. Parannus kriittisten sovellusten laaturiskien hallintajärjestelmiin varmistaa laatutuotteiden tasaisen tuotannon ja pienemmän vikakappaleiden määrän.


Pienemmät käytönaikaiset riskit

Lääketeollisuudessa arvioidaan, että 77 % tuotannon käyttökatkoista johtuu laiterikoista ja ympäristöongelmista. HEPA-suodattimien rikkoutuminen voi aiheuttaa tällaisen käyttökatkon. Perinteiset HEPA-suodattimet rikkoutuvat yleensä jonkin tasoisesta kosketuksesta yhdistettynä suodattimen heikkoon mekaaniseen lujuuteen. Vikaantumisen edellyttämät toimet sisältävät HEPA-suodattimen korjaamisen/vaihdon, uuden asennuksen korjauksen sertifioinnin, mahdollisesti kontaminoituneen tuotteen tarkastuksen ja riskinarviointiraportin laatimisen. Onnistuneen käytön edellyttämä riskin ja kustannusten hallinta edellyttää HEPA-suodattimia, joiden vetolujuus on merkittävästi korkeampi ja jotka ovat kemiallisen heikentymisen erinomaisesti kestäviä ja siten ennenaikaisen vuodon ja vikaantumisen eliminoivia.

Käyttöajan pidentyminen

FDA:n testiohjeet edellyttävät kriittisten tilojen vuototestauksen sertifiointia kahdesti vuodessa, mutta ei-kriittiset tilat on testattava vain kerran vuodessa. Vekatun ePTFE-suodatinmateriaalin erittäin suuren vetolujuuden ja kestävyyden, joka on 84 kertaa vahvempi kuin mikrolasikuidun, ansiosta ISO 7- ja 8 -sertifioitavat alueet voidaan testata vuosittain. Sertifiointivälien pidentäminen pienentää geelitiivisteen PAO-altistusta (geellin heikentymistä) ja työkustannuksia ja pidentää tuotantoaikaa.

MEGAcel II - Testaus hiukkaslaskurilla

AAF:n uusi ePTFE-materiaalitekniikka mahdollistaa nyt MEGAcel II -suodattimien skannaus-vuototestauksen tavallisella photometrillä tai pienen aerosoli menetelmän avulla (DPC).

MEGAcel II -suodattimessa on kaksinkertainen ePTFE-materiaali. , joka on erityisesti suunniteltu sitomaan vastaavia hiukkastasoja, saman tai alhaisemman painehäviön kanssa kuin erittäin hieno mikrolasikuitu. Kaksinkertaiset ePTFE -kerrokset mahdollistavat yhä pienempien hiukkasten suodatuksen.


Puolueettomat testit ovat osoittaneet, että MEGAcel II -suodattimet ja ePTFE-materiaali omaavat ensiluokkaisen PAO-yhdisteiden sitomiskyvyn verrattuna perinteisiin HEPA-suodattimiin, joissa on erittäin hienoa mikrolasikuitumateriaalia.

Parannettu kemiallinen kestävyys

Korkea syöpymiskestävyys
ePTFE-materiaalitekniikka on todistetusti kestävä erittäin syövyttävissä ympäristöissä ja kestää yleisempien kontaminaatioita puhdistavien kemikaalien aiheuttamat kuormitukset. Molemmat ePTFE-materiaalitekniikkaa olevat komponentit, kalvo ja kuitukerrokset, ovat vakaita altistusta vastaan määritettynä aikana ja määritettyinä pitoisuuksina edellä mainittujen desinfiointiaineiden osalta.

Ensiluokkainen vedenkestävyys
AAF Internationalin koelaboratorioiden tulosten perusteella ePTFE-materiaalitekniikka mahdollistaa ylivoimaisen vedenkestävyyden verrattuna erittäin hienoon mikrolasikuituun, mikä pienentää vaurioriskiä.

Vähäiset VOC-päästöt
ePTFE-materiaalitekniikan erittäin matalat kemiallisen komponenttien VOC-päästöt tuottavat mahdollisimman korkealaatuisen puhdasilman.

 

Kysymyksiä