Tuotteen yleiskatsaus

Käyttökohde

DimplePleat HEPA/ULPA -suodattimia käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan erityisen puhdasta ilmaa. Ne toimivat tyypillisesti 0,51 m/s:n nopeudella, jonka ansiosta ne ovat ihanteellisia yksisuuntaisiin (laminaarisen virtauksen) käyttökohteisiin paineistetuissa kammioissa, alasvirtaus-huuvissa, siirrettävissä puhdastiloissa, puhtaissa testipenkeissä, puhallinkäyttöisissä moduuleissa ja vaakavirtaavissa seinämoduuleissa. Standardirakenteen suodattimia voidaan käyttää enintään 0,76 m/s:n pintanopeudella ja loppupainehäviön ollessa 500 Pa. Kuten kaikilla HEPA/ULPA-suodattimilla, suositus on käyttää korkean erotusasteen ASHRAE-luokiteltuja esisuodattimia.

Materiaalin valmistus

Suodatinmateriaalin tutkimus- ja kehitysmahdollisuus johti AAF Flandersin kehittämän ainutlaatuisen DimplePleat-suodattimen syntyyn. Suodatinmateriaali valmistetaan märkämenetelmällä täyslasimikrokuidusta yhdistettynä AAF Flandersin kehittämään paperinvalmistusprosessiin. Liimaavat ja vedenpitävät aineet levitetään materiaalin pinnalle kauttaaltaan märkämenetelmän aikana, millä varmistetaan maksimaalinen vetojännitys ja suojaus kosteudelta. Prosessinohjaus valvoo materiaalia kaiken aikaa, jotta oikeat fyysiset ominaisuudet varmistetaan.

HEPA- ja ULPA-erotusastetestaus

Jokainen HEPA- ja ULPA-suodatin testataan erotuasteen ja painehäviön osalta kaksoislaserspektrometrillä. Spektrometri ottaa näytteet samanaikaisesti sekä suodattimeen tulevasta ja sen jälkeisestä ilmasta määrittääkseen läpäisyprosentin. AAF Flandersin vakiotestaus on aerosoli, jossa on polystyreenilateksihiukkasia (PSL). Laserinstrumentti tunnistaa jokaisen läpäisevän hiukkasen koon seitsemässä eri hiukkaskokoluokassa 0,07 μm–1,0 μm. Painehäviölukemat mitataan tilavuusparametreina (eli – 100 CFM neliöjalan materiaalin otsapinta-alaa (0,0929 neliömetriä) kohti) ja esitetään vesipatsaan millimetreinä.