Tuotteen yleiskatsaus

Tyypilliset käyttökohteet

AAF Flanders valmistaa metallikehyksisiä erotintyypin HEPA-suodattimia korkean lämpötilavaatimuksen poistoilma- (korkeintaan 540 °C) ja tuloilma (260°C) -käyttökohteisiin. Korkean lämpötilan suodattimet ovat saatavilla joko tiivisterenkaalla tai nestemäisellä tiivistellä. Nestemäisellä BluJel® -tiivisteellä varustettujen suodattimien enimmäiskäyttölämpötila on 199 °C.

HEPA-suodattimet

Kunkin HEPA-suodattimen vähimmäiserotusaste on 99,97 % 0,30 mikrometrin hiukkasilla nimellisilmamäärällä testattaessa Q-107-penetrometrilla . Kukin suodatin altistetaan hyväksytylle lähes monodispergoidulle 0,30 mikrometrin öljyaerosolille. Mittaamalla näiden hiukkasten konsentraatiota ylävirrassa ja alavirrassa valoahajauttavalla valomittarilla voidaan määrittää läpäisy ja laskea erotusaste.

Skannaus-vuototestatut HEPA-suodattimet

Kunkin skannaus-vuototestatun HEPA-suodattimen vähimmäiserotusaste on 99,99 % 0,30 mikrometrin hiukkasilla. Skannaus-vuototestaus suoritetaan IEST-RP-CC034.1:n kohdan 6.2, HEPA- ja ULPA-suodattimien vuototestit, mukaisesti. Skannaus-vuototestissä suodatin alistetaan suurelle konsentraatiolle hyväksyttyä öljyaerosolia tai PSL-palloja (polystyreenilateksi). Materiaalipakka sekä pakan ja kehyksen välinen tiiviste skannataan valomittarilla tai hiukkaslaskurilla, jotta voidaan varmistua, ettei siinä ole vuotoja, jotka ovat suurempia kuin 0,01 % ylävirtakonsentraatiosta 0,5 m/s:n pintanopeudella. Skannaus-vuototestaus on saatavilla vain 260 °C:n malliin.