Tuotteen yleiskatsaus

 • Menetelmä kaasusuodatinten suodatuskyvyn arviointiin
 • Määrittelee kaasutyypit, joita tilassa on tai ei ole (rikkiyhdisteet, klooriyhdisteet, oksidikalvoja muodostavat yhdisteet ja tuntemattomat)
 • Määrittää ilman reaktiivisuuden ISA-71.04-2013 -standardin mukaisesti sekä liuskaan liittyvien standardien mukaisesti.

Tyypilliset käyttökohteet

 • Kaupalliset rakennukset
 • Datakeskukset
 • Elintarviketeollisuus
 • Terveydenhoito
 • Hotelli- ja ravitsemusala
 • Mikroelektroniikka
 • Museot
 • Sellu ja paperi
 • Jalostamot
 • Koulut ja yliopistot
 • Jätteenhallinta
 • Jätevedenkäsittely

Suojaa investoinnille

Ilman reaktiivisuuden aiheuttamalla korroosiolla voi olla kalliita seurauksia. Jalostuslaitoksissa, sellu- ja paperitehtaissa, renkaiden tuotannossa ja muussa prosessiteollisuudessa käyttökatkot ja tuotannonmenetykset ovat merkittävimpiä seurauksia elektroniikkalaitteiden korroosiosta ja häiriöistä. Muilla aloilla palvelinkomponenttien syöpyminen aiheuttaa datakeskuksien käyttökatkoja. Silloin tietoliikenne ei kulje, logistiikan ohjelmistosovelluksia ei pystytä suorittamaan ja datan tallentaminen ei onnistu. Kompressoreita käyttävissä kohteissa reaktiivinen ilma voi aiheuttaa huoltovälien tihentymistä ja prosessikatkoja ja viime kädessä lyhentää kompressorin käyttöikää. SAAF:n reaktiivisuuden monitorointilevyt (=Remo levyt) antavat tietoa ilman keskimääräisestä reaktiivisuudesta 30 päivän ajalta. Näiden tietojen perusteella asiakas voi arvioida alueen tai huoneen olosuhteita reaktiivisen ilman suhteen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin elektroniikan, laitteistojen ja prosessien suojaamiseksi.

 

 

Näytetietojen tulkinta ja raportointi

SAAF Laboratory tuottaa tiedoista koosteen sovelluskohtaisella raportilla. Raportissa on kuvat uusista liuskoista ja käytetyistä liuskoista, mikä toimii visuaalisena vertailuparina. Raporttiin on koottu tiedot ympäristön luokittelusta, liuskojen kokonaissyöpymisestä kohteessa olon aikana sekä tiedot yksittäisistä korroosiokalvoista, joiden perusteella voidaan erottaa eri syövyttävät kaasut.

Tietojen vertaaminen sovellettaviin teknisiin standardeihin

Teknisiä standardeja on olemassa elektroniikan suojaamiselle prosessinohjaustiloissa (ISA 71.04-1985), ja RoHS-yhteensopivalle elektroniikalle, jota käytetään ohjaustiloissa, datakeskuksissa, renkaiden tuotantolaitoksissa ja muissa tiloissa (ASHRAE TC 9.9 Guideline & ISA 71.04-2013). Kompressorien suorituskykyä arkistoissa ja museoissa on myös korreloitu reaktiivisuuden seurantatuloksiin. SAAFShield Technology -tietoja voidaan suoraan verrata näihin standardeihin ja arvioida sellaisten tilojen kuntoa, joissa on kriittistä elektroniikkaa, kompressoreita tai arkistomateriaaleja.

Kysymyksiä