SAAFCarb MA chemical media

Tuotteen yleiskatsaus

 • Syttymätön
 • Myrkytön
 • Suunniteltu rikkivetyä ja rikkidioksidia varten
 • Helppo hävittää, täysin poltettava
 • Ei tue desorptiota

Suunniteltu materiaali

Kemiallinen SAAFCarb MS -kaasunpoistomateriaali on suunniteltu poistamaan tehokkaasti jopa 99,5 % tietyistä kaasumaisista kontaminanteista ilmavirrasta. Kohdekontaminantteja ovat muun muassa:

 • Rikkivety (H2S)
 • Rikkidioksidi (SO2)

Pelletoidusta aktiivihiilestä valmistettu SAAFCarb MS -materiaali koostuu laadukkaista eri kaasujen optimaalisen kemiallisen adsorption ja katalyyttisen reaktion saavuttamiseksi katalyyttisesti kyllästetyistä substraateista. Kyllästykset levitetään tasaisesti pelletoinnin aikana ne jakautuvat koko pellettitilavuuteen. Tämä maksimoi kyllästeen määrän kemiallista reaktiota ja optimaalista suorituskykyä ajatellen.

 

Kemiallinen adsorptioprosessi

Kyllästetty SAAFCarb MS -materiaali poistaa kontaminantit kemiallisen adsorptioprosessin ja/tai katalyyttisen reaktion kautta. Tässä prosessissa kaasu jää loukkuun pelletin sisään. Kemiallinen tai katalyyttinen reaktio muuntaa kaasut harmittomiksi kiintoaineiksi eliminoiden desorptiomahdollisuuden. SAAFCarb MS -materiaali mahdollistaa kemiallisen reaktion välittömyyden, peruuttamattomuuden ja turvallisuuden.

 

Laadunvalvonta

SAAFCarb MS -materiaali läpikäy seuraavat laadunvalvontatestit ennen

toimittamista:

 • Kosteuspitoisuus
 • Kovuus
 • Irtotiheys
 • Tuhkapitoisuus
 • Natriumtiosulfaattipitoisuus

Huolto

Saatavilla on huoltosopimus kemialliselle suodattimellesi. Palveluun kuuluu näytteenotto, käytettyjen elementtien poistaminen, laitteen puhdistaminen ja uusien elementtien asentaminen. Säädösten mukainen hävittäminen ja/tai täyttäminen kuuluu sopimuksen piiriin.