SAAFCarb MA chemical media

Tuotteen yleiskatsaus

  • Syttymätön
  • Myrkytön
  • Suunniteltu elohopean poistamiseen
  • Helppo hävittää, täysin poltettava
  • Ei tue desorptiota
Suurin käyttölämpötila
  • 55 ˚C
Suhteellinen kosteus
  • 10-95%

Suunniteltu materiaali

Kemiallinen SAAFCarb MM -kaasunpoistomateriaali on suunniteltu poistamaan tehokkaasti jopa 99,5 % tietyistä kaasumaisista kontaminanteista ilmavirrasta.Kohdekontaminantti:
• Elohopea (Hg)

Pelletoidusta aktiivihiilestä valmistettu SAAFCarb MM -materiaali koostuu laadukkaista eri kaasujen optimaalisen kemiallisen adsorption ja katalyyttisen reaktion saavuttamiseksi katalyyttisesti kyllästetyistä substraateista. Kyllästykset levitetään tasaisesti pelletoinnin aikana ja ne jakautuvat koko pellettitilavuuteen. Tämä maksimoi kyllästeen määrän kemiallista reaktiota ja optimaalista suorituskykyä ajatellen.

Kemiallinen adsorptioprosessi

Kyllästetty SAAFCarb MM -materiaali poistaa kontaminantit kemiallisen adsorptioprosessin ja/tai katalyyttisen reaktion kautta. Tässä prosessissa kaasu jää loukkuun pelletin sisään, missä oksidaatio muuttaa kaasut harmittomiksi kiintoaineiksi, mikä estää desorptiomahdollisuuden. SAAFCarb MM -materiaali mahdollistaa prosessin välittömyyden, peruuttamattomuuden ja turvallisuuden.

Laadunvalvonta

SAAFCarb MM -materiaali läpikäy seuraavat laadunvalvontatestit ennen toimittamista:
• Kosteuspitoisuus
• Kovuus
• Irtotiheys
• Tuhkapitoisuus
• Natriumtiosulfaattipitoisuus
 

Kysymyksiä